Gemeente Aalten


Bezoek lid Gedeputeerde Staten van Gelderland mw. Annelies van der Kolk aan Aalten

Op vrijdag 19 september jl. bracht gedeputeerde Annelies van der Kolk een werkbezoek

aan de gemeente Aalten. Zij werd ontvangen door burgemeester Burghoef, wethouder

Ten Voorde, de ambtelijk coördinator voor Bredevoort en de ambtenaren Recreatie en

Toerisme. Bij het werkbezoek waren tevens aanwezig de heren Van Weezel namens

de BREM, en Klein Nibbelink namens de Stichting Bredevoort Boekenstad en de heer

Honders namens Bredevoorts Belang.

Mevrouw Van der Kolk werd eerst bijgepraat over het toeristisch beleidsplan in wording

van de gemeente Aalten. Daarna volgende een presentatie over de projecten die

binnenkort in Bredevoort in uitvoering worden genomen, zoals de herbestrating van de

Kruittorenstraat en 't Zand en de nieuwbouw van `het Ambtshuis'. Aansluitend werd een

wandeling door Bredevoort gemaakt waarbij de gedeputeerde op de eerder genoemde

plekken werd gewezen. Ook enkele mooie plekjes zoals de kruidentuin en de tuin van

Bernardus werden niet overgeslagen.

Na het afscheid van de delegatie uit Bredevoort werd een korte bustoer door

het buitengebied van de gemeente gemaakt, waarbij het Landbouwontwikkelingsgebied

werd aangedaan en een kort bezoek aan wijngoed De Hennepe werd

gebracht.