Gemeente Eemsmond


Wethouder Sienot en Juffer Martha openen park in Warffum woensdag 24 september 2008

Voor deze speciale gebeurtenis wilde ze nog wel even een uitstapje maken met haar tijdmachine. Wethouder Harrie Sienot valt de eer te beurt om de voormalige bewoonster van Huize Vriesenstein, Juffer Martha Allegonda Jansenius de Vries, welkom te heten. Op vrijdag 26 september onthullen beiden op feestelijke wijze de nieuwe naam voor het park en daarmee is het park aan de Juffer Marthastraat in Warffum ook officieel geopend.

Vanaf maart 2008 is er hard aan de reconstructie van het park gewerkt. Het bijna zeventig jaar oude park is zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De paden zijn verbreed en voorzien van een nieuwe schelpenlaag en de vijver is schoongemaakt en heeft deels een nieuwe beschoeiing gekregen. Er zijn nieuwe plantvakken aangelegd met passende heesters en er zijn verschillende soorten duurzame parkbomen geplant (essen, linden, vleugelnoot, eiken). De gemetselde bank en trap bij de vijver zijn hersteld naar het oorspronkelijk ontwerp.

In het gemeentelijk Groenbeleidsplan 2005-2014 wordt het park belangrijk cultuurhistorisch groen genoemd. Het ontwerp en beplantingsplan werden in de voorbereidingsfase enthousiast ontvangen door omwonenden, Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum en vertegenwoordigers van de Stichting Vriesenstein. In aanwezigheid van betrokkenen wordt het gerenoveerde park op vrijdag 26 september geopend. De reconstructie heeft ruim tachtigduizend euro gekost.

Oorspronkelijk
Het terrein is in 1937 geschonken aan de toenmalige gemeente Warffum door de erfgenamen van Juffer Martha. Zij bewoonde de naastgelegen Huize Vriesenstein. Het park is in de crisisjaren (1938) aangelegd door werklozen. De padenstructuur en vorm van de vijver zijn in het reconstructieplan intact gelaten. Er staan zelfs nog vier monumentale bomen: drie kastanjes en een eik.