De Nederlandse Bank


DNB statistieken website vernieuwd

Nieuwsbericht

Datum 24 september 2008

Het onderdeel Statistiek van de website van DNB is stevig onder handen genomen om de verschillende soorten statistieken makkelijker toegankelijk te maken.

Naast een rubriek met actuele gegevens over de financiële markten (o.a. rentes en wisselkoersen), zijn de statistieken nu gegroepeerd naar sector (zoals banken, beleggingsinstellingen, verzekeraars, pensioenfondsen en huishoudens). Ook de nummering van de tabellen is aangepast aan de vernieuwde, sectorale indeling. In het Statistisch Bulletin van DNB, dat op kwartaalbasis verschijnt, wordt voortaan dezelfde indeling gehanteerd. De meest recente gegevens zijn altijd op de de website te vinden.

Verzekeraars: deel openbare staten electronisch beschikbaar

Een deel van de openbare staten van verzekeraars is nu beschikbaar via de DNB-website. Het betreft onder andere gegevens van de balans, de winst- en verliesrekening, solvabiliteit en toelichtingen daarop.

Volgens de Wet op het financieel toezicht is het aan de verzekeraar om de gehele set met openbare staten beschikbaar te stellen indien daar naar wordt gevraagd. De inzagekamer te Apeldoorn, waar de openbare staten fysiek konden worden ingezien, is vanaf juli 2008 gesloten.