Gemeente Harlingen


centrum harlingen

Informatie Herinrichting Centrum Harlingen

Geachte bewoners en ondernemers,

In verband met de herinrichting van het centrum van Harlingen zal vanaf maandag 22 september tot en met woensdag 24 september a.s. het kruispunt Voorstraat met de Vismarkt en Kleine Bredeplaats afgesloten zijn voor al het gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers is het kruispunt wel begaanbaar. De afzettingen komen al in de St. Jacobsstraat en op de Simon Stijlstraat.

Voor de ondernemers in de gehele Voorstraat betekent dit dat er op deze dagen niet vanaf de Voorstraat bevoorraad kan worden. Wij adviseren u dan ook om de bevoorrading eventueel vooraf te organiseren of via de Noorderhaven c.q de Lanen te doen plaats vinden.

Onze excuses voor de overlast.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Kramer, uitvoerder Jansma B.V., tel. 06 51 21 73 73.