Gemeente Harlingen


neemt afscheid

Afdelingshoofd Havenbeheer neemt afscheid

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft Willem Herrebrugh, afdelingshoofd Havenbeheer, eervol ontslag verleend per 1 oktober 2008. De heer Herrebrugh (61) is op 7 maart 2005 in dienst getreden als afdelingshoofd Havenbeheer. Hij neemt op 15 oktober 2008 om 16.00 uur afscheid in het stadhuis van Harlingen.

De heer Roelof de Boer neemt de functie tijdelijk waar.