Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Rotterdam

Verkeersknelpunten voor fietsers geïnventariseerd

Gerard Schuiling stapte dinsdagavond 16 september op de fiets om met bewoners knelpunten voor fietsers te bekijken in Kralingen-Oost en De Esch. Hij deed dit samen met vertegenwoordigers van de politie, dS+V en Fietsersbond.

De afgelopen week heeft de deelgemeente op eigen wijze uitvoering gegeven aan de Week van de Vooruitgang. In deze week stonden activiteiten rond wandelen, fietsen, openbaar vervoer, kritisch autogebruik en anders omgaan met mobiliteit centraal. De deelgemeente heeft ervoor gekozen om samen met bewoners op de fiets langs allerlei knelpunten voor fietsers te rijden.

Een bewoonster van de Specerijhof vroeg dinsdagavond met name aandacht voor de oversteekbaarheid en veiligheid van fietsers op de Honingerdijk. Gerard Schuiling beaamde dat de huidige situatie voor fietsers op de Honingerdijk en Oostzeedijk niet ideaal is. Door dS+V wordt in opdracht van de deelgemeente gekeken naar oplossingen op zowel de korte als de lange termijn.

Crooswijk en Kralingen-West

Op woensdag 17 en donderdag 18 september stapte Lucas de Boer op de pedalen om de verkeersknelpunten in Crooswijk en Kralingen-West te inventariseren. Tijdens de fietsroutes kwam men ook langs voormalige verkeersknelpunten die inmiddels wel succesvol zijn opgelost.

Alle suggesties die door bewoners vooraf en tijdens de fietstochten met een dagelijks bestuurder zijn aangedragen, worden indien mogelijk meegenomen in het Fietsactieprogramma.