Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Rotterdam

Extra geld voor plannen en ideeën uit de wijken

Heeft u een plan of idee om wonen en leven in uw wijk leuker, gezelliger of beter te maken? Groepen bewoners of ondernemers of andere organisaties kunnen bij deelgemeente Kralingen-Crooswijk terecht, want er is extra geld beschikbaar om de sociale samenhang en/of de leefbaarheid in de wijken te verbeteren!

Het Rijk heeft eenmalig extra geld beschikbaar gesteld voor initiatieven van bewoners om de sociale samenhang en/of de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Het gaat hier om de wijken die door Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie zijn benoemd tot Krachtwijken.

Naast het Rijk leveren ook gemeente, deelgemeente en woningcorporaties extra inzet. In Kralingen-Crooswijk is voor 2008-2009 voor Nieuw Crooswijk en Oud Crooswijk circa 150.000,- en voor Rubroek 100.000,- extra beschikbaar voor deze bewoners-initiatieven.

Wie en wat

Bewonersorganisaties, scholen, verenigingen en stichtingen die al activiteiten organiseren voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat of de sociale samenhang in de hierboven genoemde wijk(en), maar ook groepen bewoners en ondernemers kunnen een aanvraag doen.

Initiatieven moeten de sociale samenhang in de wijk versterken en de leefbaarheid ten goede komen en op zn minst een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in één straat. Bovendien moet het initiatief een wezenlijke en directe bijdrage leveren aan de aanpak van gesignaleerde knelpunten in de wijk. De bijdrage geldt niet voor plannen die al geld krijgen uit andere potjes voor dit doel. Klik hier voor de 'regeling uitvoerings-bepalingen participatiegelden 2008'.

Uw plan of idee moet uiterlijk 15 november 2008 bij de deelgemeente ingediend zijn. Is het potje voor een wijk leeg dan geldt: op = op en kan een plan of idee niet meer meedoen. Klik hier voor het 'aanvraagformulier bewonersinitiatief'.

Wie beoordeelt?

De initiatieven worden beoordeeld door een adviescommissie van vertegenwoordigers van de deelraad, de deelgemeentelijke wijkregisseurs en de betrokken woningcorporatie(s). Als dat nodig is wordt de aanvrager om een toelichting gevraagd. Dit gebeurt in ieder geval als het advies in eerste instantie negatief uitvalt. Het dagelijks bestuur beslist uiteindelijk over toe- of afwijzing.

De adviescommissie controleert ook of de beloonde initiatieven worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar ( 010) 206 08 08 en vragen naar Mascha Frank.