Gemeente Alkmaar


Actueel top

Bezoek staatssecretaris Dijksma en de ondertekening van het landelijk convenant VVE

Persuitnodiging

Datum: Woensdag 24 september
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Kardinaal de Jongschool, Amalia van Solmsstraat 91 te Alkmaar

Rode lijn

Mede namens SAKS (Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen) nodigt de gemeente Alkmaar u uit aanwezig te zijn bij het bezoek van staatssecretaris Dijksma aan basisschool "Kardinaal de Jong' op woensdag 24 september a.s. Staatssecretaris Dijksma bezoekt de Alkmaarse basisschool op uitnodiging van de SAKS, in het kader van een aantal van hun VVE projecten. Tijdens deze bijeenkomst vindt tevens de ondertekening van het landelijk convenant VVE plaats. De gemeente Alkmaar is nauw betrokken bij de VVE projecten. Wethouder Meijer, verantwoordelijk voor onderwijs, is daarom tevens aanwezig bij deze bijeenkomst.

Achtergrond
In Alkmaar werken scholen en peuterspeelzalen samen met VVE-programma's, daarmee wordt onder andere de doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool gewaarborgd. Van uit het rijk is aangegeven dat de gemeente verantwoordelijk is voor de voorschoolse periode en de scholen voor de vroegschoolse periode.

Drie VVE-programma's:

1. Kaleidoscoop

2. Piramide

3. Ko-totaal

Kaleidoscoop en Piramide zijn intensieve VVE-programma. Peuters en kleuters krijgen deze programma's 4 dagdelen per week aangeboden.

Ko-totaal is minder intensief. Peuters en kleuters krijgen dit programma 3 dagdelen per week aangeboden. `Ik en Ko' is een programma voor de basisschool. `Puk en Ko' is een programma voor de peuterspeelzaal.

Het programma

10.00 - 10.05 Welkom door Jos Roelofs SAKS
10.05 - 10.10 Toespraak Staatssecretaris Dijksma 10.10 - 10.15 Vroegschoolse educatie - een overzicht door T. Berntzen 10.15 - 10.25 Basisschool De Wegwijzer: programma Piramide / praktijkvoorbeeld + korte film.
10.25 - 10.35 Basisschool Kardinaal de Jong: Ik en Ko / praktijkvoorbeeld + korte film.
10.35 - 11.00 Discussie
11.00 - 11.15 Ondertekening convenant
11.15 - 11.30 Vragen van de pers

24 september 2008