Gemeente Dongeradeel---

Startbijeenkomst Holwerder fiersichten

In samenwerking met de gemeente en met ondersteuning van de provincie wil Dorpsbelang Holwerd het komende halfjaar werken aan een goede ontwikkelingsvisie voor het dorp. Een aantal vragen staat hierin centraal:


- Hoe kunnen de kansen die het dorp en de omgeving biedt op het terrein van toerisme en recreatie beter worden benut?
- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in het dorp wordt geïnvesteerd?

- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het dorp zich in economische zin en qua werkgelegenheid goed ontwikkelt?
- Hoe kunnen we werken aan een leefbaar dorp, met goede woningen en goede voorzieningen?

- Op welke terreinen kunnen we zelf de handen uit de mouwen steken en waar hebben we een steuntje in de rug nodig?

Kortom: hoe werken we aan nieuwe Holwerder fiersichten?

Tijdens een startbijeenkomst geven we uitleg over hoe de visie tot stand zal komen, op welke terreinen de visie betrekking heeft en welke rol u kunt spelen bij het ontwikkelen van de visie. Alle inwoners van Holwerd zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Datum: 1 oktober 2008
Tijd: vanaf 19.30 uur
Locatie: t Sintrum, Elbasterwei 1a te Holwerd