Gemeente Tiel


Veilige Schoolzones voor basisscholen

De gemeente Tiel doet mee aan het landelijke
verkeersveiligheidsproject 'Schoolzone'. Het project heeft als doel de verkeersveiligheid en uniformiteit van de bebording rondom basisscholen te verhogen. Door het plaatsen van Schoolzone-borden in de nabijheid van basisscholen wordt een veilige Schoolzone gecreëerd. Op maandag 15 september 2008 was de officiële onthulling bij de Montessorischool in Tiel.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid in de directe omgeving van basisscholen nog veel te wensen overlaat. De cijfers liegen er niet om: van alle kinderen die het slachtoffer zijn van een verkeersongeval met doden en gewonden is 1 op 3 onderweg naar en van school. Dit is voor de gemeente genoeg reden om mee te doen aan het Schoolzone-project.

Onthulling tijdens Week van de vooruitgang
Tijdens de Week van de Vooruitgang, op maandag 15 september 2008, was de officiële onthulling van het Schoolzone-project bij de Montessorischool in Tiel. Na deze onthulling worden de borden geplaatst bij de diverse basisscholen. In de Week van de Vooruitgang staat het onderwerp 'op voeten en fietsen naar school' centraal. Dit betekent dat leerlingen van elf basisscholen op de fiets of lopend naar school gaan. We willen dit graag volhouden om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan meer veiligheid in het verkeer.

Uniek
Het Schoolzone-project is uniek omdat deelname voor zowel gemeente als basisschool kosteloos is. Deze kosteloze deelname wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de lokale middenstand in de gemeente Tiel. Aan de middenstand is gevraagd om te participeren in het Schoolzone-project. Velen hebben positief gereageerd op dit verzoek. Dit geeft blijk van de hoge maatschappelijke betrokkenheid van deze ondernemers.

Laatst bijgewerkt: 23 september 2008