Gemeente Eindhoven

Ontwerpbesluiten

Van 25 september 2008 tot en met 8 oktober 2008 ligt bij de sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het Kennedy Business Center, Kennedyplein 200, Ondernemersplein, begane grond (maandag geopend van 9.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het KlantenContactCentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, (maandag geopend van 9.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), voor eenieder ter inzage het ontwerpbesluit behorende bij het plan tot het: ⢠bouwen van een woning, Meerhoven, Waterrijk, kavelnummer 37 (08/0229).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Van 25 september 2008 tot en met 22 oktober 2008 ligt bij de sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het Kennedy Business Center, Kennedyplein 200, Ondernemersplein, begane grond (maandag geopend van 9.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het KlantenContactCentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, (maandag geopend van 9.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), voor eenieder ter inzage het ontwerpbesluit behorende bij het plan tot het: ⢠verbouwen van een carport en berging in een garage, Dauphinelaan 25 (08/0672).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om tegen dit voornemen zienswijzen naar voren te brengen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De schriftelijke zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Van 25 september 2008 tot en met 5 november 2008 liggen bij de sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het Kennedy Business Center, Kennedyplein 200, Ondernemersplein, begane grond (maandag geopend van 9.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het KlantenContactCentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, (maandag geopend van 9.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), voor eenieder ter inzage de ontwerpbesluiten behorende bij de plannen tot het: ⢠tijdelijk plaatsen units t.b.v. buitenschoolse opvang voor maximaal 5 jaar, Marseillelaan 100a (07/1672).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan, voor een bepaalde termijn, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. ⢠uitbreiden van bedrijfsruimte magazijn/berging, Vincent van Goghstraat ongenummerd (07/1551).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
⢠plaatsen van 1 Time Point, Antoon Coolenlaan ongenummerd (08/0984); ⢠uitbreiden van een woning, Italiëlaan 105 (08/0866); ⢠uitbreiden van een woning, Kreugelstraat 52 (08/0393); ⢠uitbreiden van een woning, Stuiverstraat 66 (07/1904). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens zienswijzen naar voren te brengen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bij burgemeester en wethouders. De schriftelijke zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 990, 5600 AZÂ Eindhoven.

Van 23 september 2008 tot en met 5 november 2008 ligt bij de sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het Kennedy Business Center, Kennedyplein 200, Ondernemersplein, begane grond (maandag geopend van 9.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het KlantenContactCentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, (maandag geopend van 9.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), voor eenieder ter inzage het ontwerpbesluit behorende bij het plan tot het: ⢠plaatsen van een vijftal informatieborden, diverse locaties (08/1315).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan ontheffing te verlenen met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn zijn belanghebbenden in de gelegenheid om tegen deze voornemens zienswijzen naar voren te brengen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De schriftelijke zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Ontwerpbesluiten verlenen monumentenvergunning
Van 25 september 2008 tot en met 5 november 2008 liggen bij de sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het Kennedy Business Center, Kennedyplein 200, Ondernemersplein, begane grond (maandag geopend van 9.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het KlantenContactCentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, (maandag geopend van 9.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), voor eenieder ter inzage de ontwerpbesluit behorende bij de plannen tot het: ⢠inrichten van het casco, Lichttoren 14 (MO08/0021); ⢠renoveren/onderhoud van een woningen, Sint Odulphusstraat 15 t/m 25 (MO08/0029).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen monumentenvergunning rijksmonument te verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens zienswijzen naar voren te brengen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De schriftelijke zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Geen zienswijzen ontvangen
De onderstaande ontwerpbesluiten hebben gedurende zes weken ter visie gelegen binnen welke termijn zienswijzen naar voren konden worden gebracht. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Zaaknummer Adres/omschrijving
08/0858 Opera 60a, tijdelijk plaatsen van een 2-klassig semi-permanent schoolgebouw voor maximaal 5 jaar 08/0864 Dolomiet 14, uitbreiden van een woning en bouwen van een garage
08/0386 Cor Gehrelslaan 45, uitbreiden van een woning en bouwen van een garage
08/0613 Melkweg 60, uitbreiden van een berging
08/0616 Melkweg 60, uitbreiden van een woning d.m.v. een berging 08/0232 Stratumseind 83-85, wijzigen gebruik eetcafé in café 08/0194 Grasmat 1, plaatsen van een terrasoverkapping 08/1215 Noord Brabantlaan 1a, plaatsen van een verplaatsbare demonstratiewoning
08/0607 Wildeman 28, verzoek vrijstelling bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik t.b.v. kantoor/opslag onderdelen internetwinkel 07/1736 Alberdingk Thijmlaan 10, uitbreiden van een woning 08/0664 Grassavanne 112, bouwen van een tuinhuisje/berging met luifel 08/0223 Croy 30, verbouwen en uitbreiden van kantoorpand d.m.v. opbouwen extra verdieping
08/0500 Il Corsaro 4, plaatsen van een terrasoverkapping 08/1387 Hermanus Boexstraat 28, wijziging van het gebruik van een winkelruimte en atelier in een escortbedrijf
08/0418 Willaertplein 10, plaatsen van lichtreclame 07/1759 Agamemnonlaan 22, vergroten garage/berging