Gemeente Enkhuizen

Snelheids Informatie Display Westeinde

Sinds kort bevindt zich aan het Westeinde een Snelheids Informatie Display, ook wel SID genoemd. Het SID is een systeem dat de snelheid registreert van alle passerende voertuigen en waar op een display het resultaat wordt getoond. Het werkt heel simpel: indien de weggebruiker zich aan de maximale snelheidslimiet heeft gehouden, dan verschijnt na de snelheidsvermelding een lachend gezichtje. Rijdt men harder dan de toegestane snelheid, dan verschijnt de snelheid gevolgd door een verdrietig gezichtje.

Resultaten
Het display heeft de afgelopen tijd aan de Gouw en aan de Oosterdijk gestaan. De eerste meetresultaten zijn inmiddels bekend en onder andere ook met de politie besproken. Deze resultaten geven een goed beeld over het rijgedrag van de verschillende weggebruikers op een bepaalde plek. Naast het inzichtelijk maken van het rijgedrag blijkt het SID ook een preventieve werking te hebben. De automobilist wordt even extra geattendeerd op zijn snelheid en kan dat snel corrigeren. Postbus 11
1600 AA Enkhuizen
T 0228 - 360 100
F 0228 - 313 312
stadhuis@enkhuizen.nl