Gemeente Enkhuizen

Herinrichting Bagijnestraat

Dit voorjaar is door de firma Noor een start gemaakt met de herinrichting van de Bagijnestraat. Als eerste is de vervuilde grond afgegraven en vervoerd naar een verwerkingsmaatschappij. Daarna werd de bestaande riolering vervangen door een regenwater- en droogwater riolering. Na gereed maken van de nieuwe riolering en aansluitingen zijn de sleuven in de grond weer aangevuld met schoon zand en tijdelijk bestraat met gebakken klinkers.

Start bestrating
Na een half jaar van zetten en zakken van de tijdelijke bestrating wordt de Bagijnestraat op dit moment opnieuw bestraat met aan de zijkanten loopstroken en in het midden een rijbaan. Naar verwachting is herinrichting medio oktober gereed.

Toiletunit Patershof
Binnenkort wordt er op het Patershof een toiletunit geplaatst. Voor deze unit zijn al de nodige voorbereidingen reeds getroffen. Het toilet is voor dames en heren en is ook toegankelijk voor mindervaliden.
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen
T 0228 - 360 100
F 0228 - 313 312
stadhuis@enkhuizen.nl