Samenwerking Hoogeland bekrachtigd

24/09/2008 10:44

Vestia Westland

Naaldwijk, 23 september 2008

Vandaag is de samenwerking bekrachtigd voor de realisatie van een zorgplein in de uitbreidingslocatie Hoogeland in Naaldwijk. Zorginstellingen Pieter van Foreest, Stichting Welzijn Westland, 's Heeren Loo West-Nederland, Kindercentrum BimBam en Vestia Westland tekenden hiervoor vandaag verschillende samenwerkingsovereenkomsten. Wethouder Marga de Goeij (Gezondheidszorg) was ook aanwezig bij de ondertekening. Zij is trots op deze eerste woonservicezone in een nieuwbouwlocatie die door een goede samenwerking tussen de verschillende partijen tot stand is gekomen.

De ondertekening van de overeenkomsten, behorende bij de realisatie van deze níeuwste bouwlocatie in Naaldwijk, vond plaats in een van de óudste locaties van Naaldwijk: Het Heilige Geesthofje. Dit hofje bestond vroeger óók uit woonruimte met ziekenzaal, welke grensde aan een binnenplaats. Binnenkort verrijst in Hoogeland het nieuwe verpleeghuis De Naaldhorst en woningbouw, grenzend aan een zorgplein. Hier bent u straks van harte welkom!

Woonservicezone

Het zorgplein wordt het bonkende hart van Hoogeland met uiteenlopende instanties en vormt, samen met de levensloopbestendige woningen, als zodanig een belangrijk onderdeel van de tot stand te brengen woonservicezone. Een plek waar bewoners uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. Zo komen er onder meer een ontmoetingsruimte voor bewoners uit de wijk, een 24-uurs kinderopvang en een niet-commerciële buurtsupermarkt, waar verstandelijk beperkte cliënten van 's Heeren Loo gaan werken.

Het zorgplein

Pieter van Foreest en Vestia Westland realiseren het zorgplein, bestaande uit:


- Verpleeghuis De Naaldhorst

Aan het plein verrijzen drie woonvleugels. Twee daarvan zijn bestemd voor de nieuwe Naaldhorst en bieden plaats aan 154 cliënten in moderne eenpersoonskamers. De eerste paal gaat begin 2009 de grond in en dit is tevens de start van de gehele derde fase Hoogeland.


- Zorgappartementen

In de derde vleugel komen 59 huur- en koopappartementen waar 55-plussers zelfstandig kunnen wonen met zorg op afroep. Zo komt in de woningen een basispakket van domotica, waarmee telezorg (beeld- en luisterverbinding) met de zorgverlener mogelijk is. De appartementen zijn voorzien van balkon en hebben twee slaapkamers. Verder is er een ondergrondse parkeergarage, die met de lift te bereiken is. De 59 appartementen zijn voor Vestia de start van de realisatie van nog eens zo'n 1.000 woningen en 10.000 m2 kantoorruimte in fase 3 en 4.


- Ontmoetingsruimte Stichting Welzijn Westland

In de ontmoetingsruimte organiseert en/ of coördineert Stichting Welzijn Westland, als trefpunt in de wijk, een breed aanbod van activiteiten. Om zo te bevorderen dat wijkbewoners en andere doelgroepen elkaar ontmoeten. Op deze manier wil SWW bevorderen dat de verschillende organisaties gaan samenwerken binnen Hoogeland. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk een inventarisatie van de behoeften, wensen, mogelijkheden van bewoners en de wijk. Daarbij staat integratie en participatie van de bewoners en allerlei groeperingen in de wijk centraal. Allereerst zal er in de wijk een behoefteonderzoek worden gedaan en komt er een werkgroep, die zich bezig gaat houden met het nieuwe plan.


- 24-uurs kinderopvang

Kindercentrum BimBam biedt ouders straks de mogelijkheid hun kind 24 uur per dag onder te brengen. Hier kunnen kinderen straks spelen, leren, sporten, creatief bezig zijn en indien nodig ook 's nachts blijven slapen. Dit laatste biedt met name uitkomst voor (alleenstaande) ouders die 's avonds of 's nachts werken. Met het nieuwe concept springt BimBam in op de door werkgevers steeds meer gewenste flexibele werktijden van arbeidskrachten. Ouders worden dan niet meer gedwongen om te kiezen tussen enerzijds het verrichten van betaalde arbeid en anderzijds het verzorgen van hun kind(eren). Dit biedt met name uitkomst in de gezondheidszorg, horeca, politie, luchtvaart of voor zelfstandigen en ondernemers. Maar de opvang biedt bijvoorbeeld ook uitkomst voor ouders die incidenteel of door een spoedgeval hun kind moeten onderbrengen. Kindercentrum BimBam wil op deze manier een spilfunctie vervullen voor de werkende organisatie.


- Buurtsuper

Zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking 's Heeren Loo ontwikkelt aan het zorgplein een buurtsupermarkt. Deze winkel heeft geen commercieel karakter, maar is bedoeld als vorm van dagbesteding voor cliënten van 's Heeren Loo. In de buurtsuper kan iedereen terecht voor de kleinere boodschap; van snoep en koekjes, tot aan fruit en een bloemetje. De buurtsuper sluit naadloos aan bij het streven van 's Heeren Loo om cliënten in contact te laten komen met mensen zonder verstandelijke beperking. Door deel te nemen aan de samenleving wordt bijgedragen aan een zinvol bestaan.


- Ontmoetingscentrum Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorginstellingen Pieter van Foreest start een ontmoetingscentrum aan het zorgplein in Hoogeland. Het ontmoetingscentrum richt zich op ouderen met een lichte tot matige vorm van dementie en hun mantelzorgers, die een deel van de zorg en begeleiding op zich genomen hebben.


- CliëntenService

CliëntenService is er voor ouderen die zorg nodig hebben, cliënten van Zorginstellingen Pieter van Foreest, hun familieleden en mantelzorgers. U kunt bij CliëntenService terecht met vragen over wonen, zorg en welzijn bij Zorginstellingen Pieter van Foreest. CliëntenService is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0900 7773536. Alle vragen die u stelt, telefonisch of per e-mail, worden persoonlijk door een medewerker naar u teruggekoppeld.

Sociale cohesie in de wijk

De partijen onderschrijven het belang van de ontwikkeling van een woonservicezone. Ook zijn zij zich ervan bewust dat het noodzakelijk is bij dit project de krachten te bundelen. Op die manier kunnen zij een wijk met toekomstwaarde realiseren en mensen de kans bieden, dat als zij minder mobiel zijn of zorg nodig hebben, zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl


Noot voor de redactie:

Foto-bijschrift:

Ondertekening door (v.l.n.r.) G. Bruinsma, directeur Stichting Welzijn Westland; wethouder M.A.A. de Goeij; J.H. van Holten, voorzitter Raad van Bestuur Zorginstellingen Pieter van Foreest; A.K. van Rood, directeur Vestia Westland; D. Kooistra, directeur-bestuurder 's Heeren Loo West-Nederland en R. de Groot, directeur kindercentrum Bim Bam.


Noot voor de redactie;