Gemeente Ermelo


Open Monumentendag

In de serie wandel- en fietsroutes in en rond de gemeente Ermelo van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo, is op Open Monumentendag zaterdag 13 september j.l. de Kerkenfietsroute gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het boekje is in de Oude Kerk overhandigd door de voorzitter van de Stichting NMP Ermelo, Gert Schuurman aan wethouder A. Nederveen. Het boekje laat sporen zien van het religieus erfgoed in Ermelo.

Ermelo heeft zeventien kerkgebouwen, daarnaast zijn er nog een aantal kerk- en/of geloofsgenootschappen die hun diensten houden in andere gebouwen, zoals scholen en wijkcentra.

In deze fietsroute is veel informatie opgenomen over de geschiedenis van de kerkgebouwen. Het gaat over allerlei bouwstijlen, veel kunst en architectuur. De oudste kerk die wordt beschreven is de Oude Kerk op de Kerkbrink. Deze dateert uit ca. 1006. Het jongste kerkgebouw is de herbouwde De Voorhof aan de Frederik Hendriklaan. Wat een verschil in bouwstijl en uiterlijk tussen deze twee. En dan zijn er nóg vijftien kerken.

Het 60 pagina tellende in kleur uitgevoerde boekje, is samengesteld door Tineke Idema, Peter van der Velde, Steven van Loo, Natalie Overkamp en Gert Hofsink. Deze route is uitermate geschikt om op de fiets alle kerken binnen de gemeentegrenzen te verkennen. Ook als naslagwerk is het boekje zeer de moeite waard.

U vindt het in Ermelo

Dit is de dertiende uitgave van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo. Dertien uitgaven, dertien wandel- en fietsroutes met verschillende thema's zoals historie, bomen, landschappen en begraafplaatsen. En al deze uitgaven hebben een overeenkomst; het is allemaal te zien, te vinden en te beleven in Ermelo.

De deeltjes zijn voor EUR 2,50 per stuk verkrijgbaar bij onder meer de VVV Ermelo, het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo, en de boekhandels in Ermelo. Zie voor overige informatie de website www.nmecentrum-ermelo.nl