Dit is een persbericht van de Inspectieraad: Nieuwe voorzitter Inspectieraad Harry Paul (IG VROM-Inspectie)

De Inspectieraad heeft de heer dr.ir. Harry Paul MPA (1961) aangewezen als nieuwe voorzitter van de Inspectieraad.

Deze Inspectieraad is het samenwerkingsverband waarin veertien Rijksinspecties gezamenlijk werken aan de uitvoering van het programma Vernieuwing Toezicht.

Het programma is gericht op beter toezicht met meer effect en minder last voor ondernemers en instellingen. Ambities van de Inspectieraad voor de komende tijd zijn het versterken van de onderlinge samenwerking en het verzilveren van de initiatieven die de afgelopen jaren in het kader van Vernieuwing Toezicht zijn ontplooid.

Harry Paul is sinds 1 februari 2008 inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie. Daarvoor was hij vanaf 1 juni 2006 plaatsvervangend inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie. Eerder was hij onder andere directeur Voedselkwaliteit en Diergezondheid bij het ministerie van LNV. De heer Paul studeerde plantenziektenkunde aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Hij volgt als voorzitter de heer ir. J. de Leeuw op die per 1 september jl. is benoemd tot Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Noot voor redacties (