Gemeente Assen


Overlast winkelcentrum Marsdijk aangepakt

Assen, 24 september 2008

Met de mogelijkheid een verblijfsontzegging op te leggen wil de gemeente de overlast in winkelcentrum Marsdijk stoppen. Veroorzakers van overlast kunnen hiermee een verbod krijgen om in het winkelcentrum te komen. Voor het instellen van de verblijfsontzegging is een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig.

Winkeliers, omwonenden en bezoekers ondervinden al enige tijd overlast van een groep jongeren. De groep maakt zich - in wisselende samenstelling - onder meer schuldig aan zaken als mishandeling, drank- en drugsgebruik, dealen, vernielingen, beledigingen, geluidshinder etc.

Pogingen van zowel winkeliers als omwonenden om hier verandering in te brengen hebben tot nu toe geen resultaat gehad. Voor de gemeente is dit aanleiding om het instrument van de verblijfsontzegging in te zetten. Door deze maatregel kan de burgemeester mensen verbieden zich in (de omgeving van) het winkelcentrum op te houden. Dat gebeurt als zij zich niet aan een waarschuwing houden.

In Assen zijn al eerder diverse plekken aangewezen waar voor de gemeente een verblijfsontzegging kan opleggen. Dat geldt bijvoorbeeld in winkelcentrum Peelo, een deel van het centrum (Nieuwenhuizen/Rolderstraat), recreatiegebied Baggelhuizen en de Gouverneurstuin. In de praktijk blijkt dat de verblijfsontzegging een effectief middel is om overlast te bestrijden.