Gemeente Zaltbommel


Gemeente Zaltbommel in 2009 van start met onderwijs en dienstverlening

De programmabegroting 2009 geeft het beeld van een financieel gezonde gemeente. In het komende jaar wil de gemeente aan de slag met onderwijs en de gemeentelijke (digitale) dienstverlening. De begroting van 2009 wijst uit dat er voldoende geld is om met dit nieuwe beleid te starten. In tegenstelling tot de verwachting kan de gemeente in 2009 ook de huisvesting van de basisscholen in de dorpen een impuls geven. In november staat de programmabegroting 2009 op de agenda van de Zaltbommelse gemeenteraad.

De programmabegroting, waarin een berekening staat van de inkomsten en uitgaven voor 2009, geeft aan dat de gemeente Zaltbommel financieel gezond is. Toch moet de gemeente keuzes maken, omdat er onvoldoende geld is om alles te doen. Als de gemeenteraad in november akkoord gaat met de begroting, dan gaat de gemeente - naast het bestaande beleid - aan de slag met de onderwijshuisvesting van het Cambium, de drie Brede Scholen in de kern Zaltbommel en de basisscholen in de dorpen. Ook krijgt de gemeentelijke dienstverlening een impuls en gaat de gemeente van start met de voorbereidingen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Onderwijs
De gebouwen van SG Cambium krijgen een impuls, waardoor de scholengemeenschap onderwijskundige veranderingen kan doorvoeren voor de vijf onderwijsrichtingen (vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo-theoretische leerweg, HAVO en Atheneum). De verschillende onderwijsrichtingen krijgen meer een eigen identiteit en de kleinschaligheid en betrokkenheid worden vergroot. Ook kan de school de toename van leerlingen in de toekomst opvangen.

De gemeente gaat ook aan de slag met een drietal Brede Scholen, namelijk Brede School Zandkampen, Franciscus en Waluwe. Uit de begroting van 2009 blijkt tevens dat er geld beschikbaar is om de huisvesting van de basisscholen in de dorpen een impuls te geven.

Dienstverlening
De gemeente Zaltbommel wil in 2009 de dienstverlening via Internet verbeteren naar burgers en bedrijven. Hiermee bouwt de gemeente verder aan een klantgerichte organisatie. Om de kwaliteit van deze dienstverlening naar de burgers en bedrijven te verbeteren, is het nodig dat de gemeente de interne bedrijfsvoering en de ICT-infrastructuur aanpast. Vanaf 2015 moet elke gemeente op ieder moment van de dag digitaal beschikbaar zijn voor de burgers. De digitale dienstverlening is een wettelijke verplichting.

Centrum voor Jeugd en Gezin
In de begroting 2009 is ook geld beschikbaar voor de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente wil in 2009 starten met de voorbereidingen om begin 2010 het centrum te kunnen openen. Ouders kunnen hier terecht als zij problemen hebben met hun kinderen, maar ook voor opvoedingsvragen. Ter voorbereiding op de opening in 2010 gaat de gemeente onder andere in gesprek met de verschillende jeugdhulpverleningsorganisaties, zodat er een goed beeld ontstaat van de hulpvraag bij de inwoners en het hulpaanbod van deze organisaties. Geplaatst op: 23 september 2008