Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Kwaliteit hulpmiddel beïnvloedt leven
---

De CG-Raad heeft het Avia-project opgezet om de kwaliteitseisen die gebruikers van hulpmiddelen verwachten, in beeld te brengen. Ervaringen van gebruikers zijn in kaart gebracht door onder andere interviews te houden. Met de kwaliteitseisen kunnen lidorganisaties van de CG-Raad onderhandelen met zorgverzekeraars.

De kwaliteit van hulpmiddelen beïnvloedt het dagelijks leven van mensen met een beperking. Daarom heeft de CG-Raad het Avia-model (Advisering verzekerden in aanbesteding verzekeraars) ontwikkeld om de kwaliteitseisen van de gebruiker naast de gegevens van andere partijen te zetten.

Eisen in het Avia-model

In het Avia-model krijgen de gebruikers een stem in de kwaliteitseisen voor hulpmiddelen naast de eisen die zorgverzekeraars, leveranciers en andere (professionele) partijen hebben. Meerdere gebruikers hebben in interviews aangegeven waar een goed hulpmiddel aan moet voldoen en wat de beperking voor invloed heeft op hun kwaliteit van leven.

Het Avia-model is opgezet voor de volgende hulpmiddelen:


* Hoorhulpmiddelen

* Hulpmiddelen bij slechtziendheid/blind

* Incontinentiemateriaal

* Orthopedische schoenen

* Steunkousen

* Stemprotheses

* Apneu apparatuur

* Stoma apparatuur

* Beenprotheses

Met dit model kunnen de belangenorganisaties aangeven waaraan een hulpmiddel aan moet voldoen volgens de criteria van de gebruiker en onder andere de omschrijving in de Zorgverzekeringswet met als uitgangspunt de ICF (International Classification of Function).

Waarom onderhandelen met zorgverzekeraars?

De kwaliteit van hulpmiddelen wordt vergroot als de gebruikers vanuit ervaring kunnen krijgen wat zij nodig achten. Bijvoorbeeld een persoon wil een op maat afgestemd incontinentie pakket in plaats van een standaardpakket. De leden van de CG-Raad willen invloed uitoefenen op de pakketten die zorgverzekeraars aanbieden. De zorgverzekeraars geven namelijk de kaders aan voor de hulpmiddelen pakketten en hebben zo invloed op de kwaliteit die zij leveren.

De CG-Raad biedt het kader van zijn lidorganisaties een training aan om te leren onderhandelen met zorgverzekeraars. Informatie over de training kunt u aanvragen bij het secretariaat van de CG-Raad 030-2916680.

Dit project is tot stand gekomen door het innovatieprogramma Zekere Zorg van Stichting Fonds PGO.

(Geplaatst: 24 september 2008)

---