Gemeente Leeuwarden


Leeuwarden heeft 18 miljoen voor nieuwe initiatieven

Bron: gemeente Leeuwarden (23-09-2008)

In de programmabegroting 2009 houden we vast aan de in het collegeprogramma "Leeuwarden werkt!" uitgezette lijnen en de concepten van de stadsvisie "Leeuwarden, fier verder!, op weg naar een duurzame stad".

Duurzaamheid is niet langer iets speciaals, maar noodzakelijk om ook toekomstige generaties in staat te stellen op onze aarde te leven. Duurzaamheid is leidend in ons beleid. We zetten in op duurzame bedrijvigheid, onder andere door de ontwikkeling van een Energiepark en door te starten met het concept van de Full Sustainable City: een stad arm of zelfs vrij van fossiele brandstoffen. We streven naar een klimaatneutrale gemeente.