Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie


PERSBERICHT

Utrecht, 24 september 2008
patiëntveiligheid gebaat bij Elektronisch Patiënten Dossier Patiënten en zorgverzekeraars doen beroep op huisartsen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) hebben de afgelopen dagen met verbazing kennis genomen van het verzet van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) tegen de landelijke invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). "Ze zaaien onnodige onrust bij de patiënten," stelt Atie Schipaanboord van de NPCF. Pieter Hasekamp, directeur van ZN, roept de huisartsen op om constructief mee te werken. "Er wordt al jaren over het EPD gediscussieerd, de LHV is steeds bij al het overleg betrokken geweest. Vorige week heeft de Tweede Kamer unaniem aangegeven achter de invoering te staan. Juist op dat moment zoekt de LHV de media op om zich te verzetten tegen een landelijke invoering."

Het verzet van de huisartsen is niet nieuw. Volgens ZN en de NPCF beroepen zij zich steeds op andere argumenten en maken zij die niet concreet. Schipaanboord: "We hebben in Nederland nog steeds te maken met veel onnodige medische missers. Een gedegen registratie en uitwisseling van gegevens is essentieel bij het voorkomen daarvan. Het verzet van de huisartsen is onbegrijpelijk. Het is enorm belangrijk dat iedere zorgverlener die een patiënt behandelt in een dossier kan zien wat voor medicijnen de patiënt slikt, waar hij of zij allergisch voor is en voor welke bijwerkingen de patiënt gevoelig is." Volgens Schipaanboord worden mensen steeds mobieler en is juist daarom landelijke uitwisseling van belang. "Mensen werken niet in hun eigen woonplaats, kinderen zitten in andere steden op school, gezinnen gaan in Nederland op vakantie. In al die omstandigheden kan er een beroep gedaan wordt op spoedhulp of huisartsenzorg. Zorgverleners moeten dan toegang hebben tot het dossier van de patiënt om fouten te voorkomen."

De huisartsen stellen dat zij op regionaal niveau al van zeven miljoen mensen elektronische dossiers hebben en dat van daaruit verder gewerkt moet worden. Hasekamp: "De LHV gaat er dan aan voorbij dat van negen miljoen Nederlanders nog geen elektronisch dossier aanwezig is. Bovendien is uitwisseling van informatie tussen de verschillende regio's niet mogelijk. De systemen van de huisartsen voorzien hier niet in en voldoen voor wat betreft privacy en veiligheid niet aan de vastgestelde normen."

De NPCF en ZN vinden het merkwaardig dat de LHV zich blijft verzetten tegen het EPD. Onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de apothekers en de belangenorganisatie van Verpleegkundigen en Verzorgenden zijn bereid mee te werken aan de invoering van het EPD in 2009. Dat bleek tijdens een vorige week in de Tweede kamer gehouden debat. Ook alle kamerfracties spraken zich daarvoor uit.

Schipaanboord: "Het verzet van de LHV komt als mosterd na de maaltijd. Het is in het belang van de patiënten dat het Elektronisch Patiëntendossier zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Er is ook al enorm veel geld ingestoken. De patiënt heeft er recht op dat er eindelijk eens resultaten worden behaald." Beide belangenorganisaties roepen de LHV op het verzet te staken en constructief mee te werken. Hasekamp: "De invoering van het EPD is in het belang van een veilige gezondheidszorg. Wij praten daarom liever met de LHV over oplossingen."