Stadsdeel Amsterdam-Noord

Windenergie voor minstens één op vijf huishoudens in Noord

Het burgerinitiatief voor windenergie in Amsterdam-Noord is een haalbare kaart. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek waarvan het dagelijks bestuur deze week heeft kennis genomen. Tijdens de milieuweek 2007 is het burgerinitiatief "Mijn energie", onderdeel van "mijn CO2 spoor", ingediend. Het stadsdeelbestuur ondersteunt dit plan en heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de plekken waar windturbines kunnen worden geplaatst.

Doel van het burgerinitiatief is om 20% van de huishoudens in Amsterdam-Noord van duurzame energie te voorzien via windenergie. De conclusie uit het onderzoek is dat er in Amsterdam-Noord voldoende plekken voor windturbines zijn om de doelstelling te halen.

Kees Diepeveen, portefeuillehouder milieu:

" We willen bij de realisatie van dit initiatief onze milieu-ambities verbinden met onze stedebouwkundige ambities voor Amsterdam-Noord. Het idee is om de windturbines bijvoorbeeld door middel van kleurstelling of opstelling een functie te geven als herkenningspunten van Noord. We willen de windturbines niet zien als last voor het landschap, maar als lust voor het oog. "

Het verkennend onderzoek geeft als mogelijke locaties voor windturbines aan:
o De oostzijde van de A10 (tussen de Slochterweg en Zeeburgertunnel) en de `sportdriehoek' biedt ruimte voor een lijnopstelling van 11 windturbines.
o Bij de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein is een clusteropstelling opstelling mogelijk van 5 windturbines. o Op en rondom het terrein van Albemarle kunnen 3 windturbines geplaatst worden.
Het gaat bij elke locatie om windturbines met een hoogte van 80-105 meter.

Onderzoek
Onderzocht is of plaatsing van windturbines op deze plekken op grond van wet en regelgeving en overheidsbeleid mogelijk is. Ook is per locatie gekeken hoe de windturbines in het landschap passen, wat de gevolgen zijn voor dieren en planten, wat het maximaal aantal windturbines is en wat het plaatselijke windaanbod is.

Plan van aanpak
Op korte termijn zal een plan van aanpak voor de realisatie van windturbines door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld. Nader bekeken wordt hoe het bewonersinitiatief een rol kan spelen bij de realisatie en de exploitatie van windturbines.
Uiteraard kunnen omwonenden en belanghebbenden hun mening geven over de plannen. Die opvattingen worden meegenomen in de verdere uitwerking. Vervolgens moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd. Tenslotte kunnen de windturbines worden besteld en geplaatst.
De totale procedure voor de realisatie van windturbines vergt circa 4 jaar.