MN Services Strakkere zelfregulering van Private Equity en Hedge Funds noodzakelijk
Gepubliceerd wednesday 24 september 2008
Bron: Mn Services

Op het AsianInvestor Congres voor Institutional Investors and Pensions in Beijing pleitte Rudolf Hagendijk, bestuursvoorzitter van Mn Services, voor Best Corporate Principles door Private Equity en Hedge Funds en overige relevante stakeholders. Hierin zouden zij hun regels voor prudent business gedrag moeten vastleggen. Daardoor kunnen pensioenfondsen die op verantwoorde wijze willen beleggen met een gerust hart met hen samenwerken. De negatieve voorbeelden lijken nu soms maatgevend voor die sector. In onze ogen niet geheel terecht, want wij hebben ruimschoots ervaring met verantwoorde beleggingsondernemingen op dit gebied, aldus Hagendijk. Mn Services wil de dialoog over de gedragsregels stimuleren en de uitkomsten hiervan graag internationaal met Pensioenfondsen en Pensioen Services Providers delen.

Mn Services behoort in Nederland en in Europa bij de top drie pension services providers. Wij vinden dat bij een verantwoord investeringsbeleid dit soort gedragsregels noodzakelijk zijn en willen hiertoe graag de dialoog aangaan met deze partijen. Investeringen in Hedge Funds en Private Equity zijn een wezenlijke en blijvende asset class in onze beleggingstrategie. Wij kijken daarbij altijd kritisch naar dit soort investeringen. Prudent gedrag is daarbij cruciaal, want wij vertegenwoordigen een brede achterban en willen staan voor een verantwoord investeringsbeleid , aldus Hagendijk. Mn Services neemt het initiatief om met Hedge Funds, Private Equity huizen en sociale partners een open dialoog te starten. Een aantal vooraanstaande Private Equity huizen heeft al toegezegd deel te nemen aan het ronde tafel gesprek dat in november in Nederland gaat plaatsvinden. Sociale partners en vakbonden zijn enthousiast over dit initiatief. De uitkomst van het gesprek zal worden gedeeld met andere internationale pension providers en spelers in de sector van Private Equity en Hedge Funds.

Hagendijk betoogde dat Mn Services al langer selectief werkt met Hedge Funds and Private Equity op basis van een verantwoord trackrecord. Verantwoord beleggen maakt in ons selectiebeleid een wezenlijk onderdeel uit. Wij kijken heel kritisch naar de investeringsmentaliteit van dit soort bedrijven. Bij de overname van een bedrijf door een Private Equity huis behoort het te gaan om goed ondernemerschap; juist ook gericht op het gezond maken van de onderneming gericht op continuïteit. Wij vinden het cruciaal dat dit in balans is met de positie van alle betrokken stakeholders, waaronder de werknemers.

Gezien de snelle ontwikkelingen in China op het gebied van pensioenen zouden dit soort regels ook hier een goede bijdrage kunnen leveren aan een verantwoord beleggingsklimaat voor Chinese pensioenfondsen, aldus Hagendijk.

Over Mn Services
Mn Services is in de Nederlandse pensioenwereld actief als vermogensbeheerder en als pensioenuitvoerder voor institutionele opdrachtgevers. De organisatie beheert een vermogen van ruim EUR 65 miljard (aug. 2008) voor 1,7 miljoen (ex) deelnemers van diverse pensioenfondsen en voert de pensioenadministratie uit voor meer dan
1,1 miljoen mensen en zon 35.000 werkgevers. Hiermee is het bedrijf een van de grootste uitvoerders van vermogensbeheer en pensioenadministratie in Nederland.