Gemeente Bodegraven

Aankondiging veiligheidsmonitor 2008

Eind september ontvangen enige honderden inwoners van elke gemeente in de Veiligheidsregio Hollands Midden een brief namens de politie en het gemeentebestuur met het verzoek om mee te doen aan de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een landelijk onderzoek naar veiligheid, criminaliteit, slachtofferschap en tevredenheid over de gemeente en de politie. Het onderzoek is een initiatief van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Het onderzoek wordt op verschillende manieren afgenomen. In eerste instantie wordt gevraagd om de vragenlijst via de computer (internet) in te vullen, maar het kan ook eventueel schriftelijk of telefonisch. Het deelnemen vraagt maximaal 20 minuten van uw tijd. Het is van groot belang dat diegene die een brief krijgen van de korpsbeheerder, dhr. Lenferink, ook daadwerkelijk meewerken aan het onderzoek. Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen welk deel van de bevolking slachtoffer is geworden van criminaliteit, hoe men de leefbaarheid en problemen in de buurt ervaart etc. Met het onderzoek verwacht de gemeente het veiligheidsbeleid zo te kunnen inrichten dat het beter aansluit bij de problemen die door de burgers ervaren worden. Het is de bedoeling om het onderzoek elke twee jaar te herhalen zodat na verloop van tijd ook trends en resultaten van beleid zichtbaar worden.

Het onderzoek loopt van eind september tot en met december en wordt uitgevoerd door Intomart Gfk. De uitkomsten worden in maart 2009 verwacht. Het gemeentebestuur zal daaraan ook via de plaatselijke pers aandacht besteden.