Gemeente Boekel


Gemeente Boekel heeft verantwoordelijkheid genomen

Al sinds januari 2007 loopt de procedure inzake de kapvergunning voor het aanpassen van wegen in het LOG en de opwaardering van de N605. Op 5 september 2008 is door de Brabantse Milieufederatie (BMF) hoger beroep aangetekend bij de Raad van State (RvS).

Achtergrond

In januari 2007 heeft de gemeente Boekel drie kapvergunningen verleend, één betreffende de N605, twee met betrekking tot de LOG (Waterdelweg en Venhorst).

In de bezwarenfase is door zes personen gereageerd. Op basis van die reacties is het besluit aangepast. In april 2007 was het besluit definitief. Daartegen is alleen door de BMF beroep aangetekend.

Op 27 juni 2008 is het beroep bij de Rechtbank s-Hertogenbosch aan de orde geweest. Op 24 juli heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Die uitspraak was voor de gemeente op hoofdlijnen positief. De kapvergunning voor de N605 (265 bomen) is in zijn geheel in stand gebleven.

Van de 290 aangevraagde bomen in het landbouw ontwikkelingsgebied (LOG) is voor 287 bomen vergunning verleend. De Rechtbank heeft de gemeente wel opgelegd om ook voor de bomen kleiner dan 30 cm doorsnede kapvergunning aan te vragen. Tegen de uitspraak van de rechtbank was tot en met 8 september 2008 hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Op 5 september is door de BMF het hoger beroep ingediend. De BMF heeft bij haar hoger beroep echter geen voorlopige voorziening (schorsing) aangevraagd. Dat betekent dat de zitting in deze zaak over ± 6 tot 9 maanden zou zijn. Echter, omdat geen schorsing is gevraagd en uitgesproken mag van de kapvergunningen wel al gebruik worden gemaakt.

Door het uitstellen van de kap van betreffende bomen zou een Ceressubsidie van

800.000,- worden misgelopen. Deze subsidie is onmisbaar om het project succesvol af te ronden en daarmee het buitengebied van de gemeente Boekel verder te ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid genomen

De gemeente Boekel heeft haar verantwoordelijkheid genomen en heeft met de kap van de bomen geen regels overtreden. De BMF heeft om de kap te voorkomen zeven weken de kans gehad om een voorlopige voorziening aan te vragen. Al die tijd had de gemeente Boekel de mogelijkheid om de bomen te kappen. De BMF kon dit weten omdat onze kapverordening op dat punt niet afwijkt van wat gebruikelijk is. Wethouder Ketelaars: wij voeren hiermee een raadsbesluit uit dat in december 2006 is genomen. Wij zijn ons er van bewust dat onze handelswijze geen schoonheidprijs verdient, echter alles afwegende is dit de beste keuze.