Gemeente Oirschot

Bomenverordening Oirschot 2008

In het coalitieprogramma heeft het huidige college aangegeven te staan voor klantvriendelijkheid, openheid, laagdrempeligheid en servicegerichtheid. In dit kader- heeft het college uitgesproken het gehele vergunningenstelsel, in het teken van vereenvoudiging, tegen het licht te houden. Oirschot heeft besloten op de kapvergunning grotendeels af te schaffen.

Bomenverordening Oirschot 2008

Op 29 april 2008 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de nieuwe bomenverordening. Belangrijkste verandering hierin is dat bomen van particulieren alleen kapvergunningsplichtig zijn

wanneer deze voorkomen op de Lijst beschermde houtopstanden van Oirschot. De overige bomen kunt u dus zonder kapvergunning kappen. Let wel op, in sommige delen van de gemeente Oirschot (met name in het buitengebied) moet u wel een aanlegvergunning hebben voor de kap of is de Boswet van toepassing.

Daarnaast blijven alle bomen op gemeentelijke (of andere overheidsinstelling) percelen vergunningsplichtig. Reden is dat deze bomen vaak het openbare gebied bepalen. Wij vinden dat onze inwoners hierop invloed moeten kunnen hebben.

Lijst beschermde houtopstanden

Om invulling te geven aan de bomenverordening 2008 heeft het college op 9 september de definitieve Lijst met beschermde houtopstanden van Oirschot vastgesteld. Hierop staan bomen die beeldbepalend of monumentaal zijn. Aanwijzing van bomen gebeurt op basis van een puntensysteem. De vastgestelde Lijst met beschermde houtopstanden van Oirschot is een voorwaarde voor het van kracht worden van de nieuwe Bomenverordening.

Ingangsdatum nieuw beleid

De Bomenverordening 2008 treedt in werking op 2 oktober 2008. Op deze dag vervalt de Bomenverordening Oirschot 2005-II.