Gemeente Oirschot

Uitgifte- en Selectiebeleid voor Strijpsche Kampen

We werken aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Strijpsche Kampen Noord (SKN) aan de Eindhovensedijk. Op een oppervlak van 53 ha. vestigen zich hier vanaf 2010 grotere bedrijven uit de gemeenten Best, Eindhoven en Oirschot. Het bestemmingsplan voor het terrein is goedgekeurd door de provincie Noord Brabant. Ter voorbereiding op de gronduitgifte werken we aan het uitgifte- en selectiebeleid en de voorwaarden die we stellen op het vlak van duurzaamheid. We stellen de raad voor om dit beleid op 30 september vast te stellen.

Uitgifte- en selectiebeleid

Het uitgifte- en selectiebeleid zorgt ervoor dat de grond op SKN op een transparante wijze wordt uitgegeven.

Aan de `uitgiftevoorwaarden' moeten geĂŻnteresseerde ondernemers voldoen om in aanmerking te komen voor een plek op SKN. De `selectiecriteria' dienen om een rangorde te kunnen vaststellen wanneer de vraag naar grond groter is dan het aanbod. Deze criteria gaan o.a. over de noodzakelijkheid om te verhuizen, maar ook de bereidheid tot het nemen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een actueel onderwerp en ook op Strijpsche Kampen hebben we hier aandacht voor. We zorgen voor de aanleg van een ecologische zone, maken ruimte voor waterberging en zorgen dat het terrein ook per fiets goed te bereiken is. Om een goede uitstraling van de bebouwing te bereiken maken we een beeldkwaliteitsplan. Daarnaast stimuleren we ondernemers om duurzaam aan de slag te gaan. We maken daarbij gebruik van een zogenaamde `statiegeldregeling'. Bovenop de grondprijs die ondernemers betalen komt een opslag, die kan worden terugverdiend door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Mogelijkheden zijn het benutten van warmte in de bodem (warmte-koude opslag), het gebruik van duurzame materialen bij het bouwen en het nemen van maatregelen op energiegebied.