Gemeente Putten

Raads- en commissievergaderingen te beluisteren via Veluwe FM (24-09-2008)


---

Vanaf september 2008 zijn de vergaderingen van de raadscommissies Samenleving, Ruimtelijke Zaken en Middelen rechtstreeks te beluisteren via de webradio van Veluwe FM (via www.veluwefm.nl).

Veluwe FM zendt al jaren de raadsvergaderingen rechtstreeks uit. Belangstellenden kunnen deze volgen via de radio (kabel 93.1/ether 106.1) of via de webradio (www.veluwefm.nl).

De gemeente Putten ontvangt van het Rijk een uitkering per jaar ten bate van omroepactiviteiten. In de raadsvergadering van 7 februari 2008 is besloten om dit bedrag één op één door te sluizen als subsidie aan Veluwe FM. Voorheen ontving Veluwe FM een lagere subsidie dan het bedrag van de rijksuitkering aan de gemeente.

Tijdens de raadsbehandeling is gevraagd of het mogelijk is dat Veluwe FM de extra subsidie inzet voor digitale dienstverlening. Het besluit om de commissievergaderingen via de webradio uit te zenden, is hier een gevolg van. De commissievergaderingen zijn alleen te beluisteren via de webradio; de raadsvergaderingen zijn zowel via de webradio als de radio te beluisteren.