Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitbetaling bedrijfstoeslag 2008 Dienst Regelingen

24 september 2008 - kamerstuk

Dienst Regelingen

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal


Postbus 20018

2500 EA 's-GRAVENHAGE

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

DR. 2008/4779 september 2008 24 onderwerp bijlagen

Uitbetaling bedrijfstoeslag 2008 Dienst Regelingen
Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de prognose voor de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2008 op basis van de huidige stand van zaken in de uitvoering.

In totaal heeft Dienst Regelingen 62.000 aanvragen bedrijfstoeslag 2008 ontvangen.

Het bedrag, dat in 2008 voor Nederland beschikbaar is voor de bedrijfstoeslagregeling is 743,2 miljoen. Hiervan wordt 5% gekort in verband met de modulatiekorting.

Op basis van de huidige inzichten zal Dienst Regelingen in december 2008 70% van de aanvragen bedrijfstoeslag uitbetalen, in januari 2009 20% van de aanvragen en voor
1 april 2009 de resterende 10% van de aanvragen. Dit betekent dat voor 1 februari 2009 90% van de aanvragen bedrijfstoeslag 2008 wordt uitbetaald.

Hiermee vindt Nederland vanaf dit jaar aansluiting bij het uitbetalingsregime van de bedrijfstoeslag in de andere lidstaten van de Europese Unie.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


---- --