Vlaamse Overheid

jaar langer proefdraaien

Centra voor Kinderopvang kunnen nog een jaar langer proefdraaien

Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

woensdag 24 september 2008

In april van dit jaar maakte Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere, de resultaten bekend van een onderzoek over het zoekproces van ouders naar kinderopvang in Vlaanderen. Eén van de beleidsconclusies was dat de lokale en regionale afstemming moest verbeteren. De 16 proefprojecten "Centrum voor kinderopvang" (CKO's), opgestart in mei 2007, verspreid over Vlaanderen en in Brussel kunnen hierin een cruciale rol opnemen.

Een "Centrum voor Kinderopvang" is een groep van opvangvoorzieningen die lokaal of regionaal samenwerken om hun opvangaanbod af te stemmen op de lokale of regionale behoeften. De afgelopen 16 maanden werden de mogelijkheden en de grenzen van het werken als CKO in een aantal geselecteerde proefprojecten uitgetest.

Omdat uit een permanente evaluatie binnen Kind en Gezin is gebleken dat in een sector in volle beweging, de proefprojecten iets meer tijd nodig hebben om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, geeft minister Vanackere aan de CKO's de mogelijkheid om een verlenging van het proefproject tot einde 2009 aan te vragen. De doelstellingen voor de proefprojecten blijven dezelfde: een opvangproject realiseren in functie van lokale en regionale opvangbehoeften, een transparant opnamebeleid uitwerken en een systeem ontwikkelen voor registratie en behandeling van de opvangvragen.

De proefprojecten zijn goed gevorderd op de weg van meer en betere samenwerking. Daarom vindt minister Vanackere het aangewezen en verantwoord om dit vernieuwingsproces alle kansen te geven en de proefperiode met een jaar te verlengen.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Harry Vanbuel
Tel: 02 552 64 89
GSM: 0475 89 49 25
Email: persdienst.vanackere@vlaanderen.be