Partij van de Arbeid

Meldpunt uithuwelijking

24-09-2008 12:49

PvdA-kamerlid Arib is blij dat minister Vogelaar haar voorstel heeft overgenomen om een meldpunt op te richten tegen het achterlaten van allochtone meisjes in hun land van herkomst. Arib: Wij willen dat scholen en instanties die kinderen na een vakantie missen dit hier kunnen melden.'

Arib vervolgt: Ook willen wij naar het voorbeeld van Engeland dat meisjes die het risico lopen uitgehuwelijkt te worden vooraf een verklaring tekenen. Op die manier kan wanneer een meisje daadwerkelijk wordt achtergelaten of uitgehuwelijkt, later actie worden ondernomen om het meisje te helpen of de ouders te vervolgen.'

Arib vraagt al langer aandacht voor meisjes die tijdens een vakantie door hun ouders worden 'geloosd', vaak om te worden uitgehuwelijkt. Naast het meldpunt vroeg Arib ook naar hoeveel meisjes slachtoffer zijn, aangezien dat niet bekend is. Vogelaar heeft dat nog in overweging. Wel heeft de minister aangegeven te onderzoeken of het achterlaten van de meisjes strafbaar kan worden gesteld.

Na elke zomervakantie keert een aantal meisjes niet terug op school: vaak worden ze tegen hun zin uitgehuwelijkt. Het probleem komt voor onder Turken en Marokkanen, maar waarschijnlijk ook onder Irakezen en Pakistanen. Arib vroeg de minister daarom om dit meldpunt in te stellen, zodat scholen alarm kunnen slaan als allochtone meisjes na de vakantie niet terugkeren in de klas. Mogelijk krijgt het meldpunt ook een telefoonnummer dat meisjes die zijn achtergelaten kunnen bellen.