Gemeente Den Haag

Grote opknapbeurt Drentheplantsoen

Een grote opknapbeurt van de openbare ruimte zal het Drentheplantsoen in Den Haag Zuidwest zijn aantrekkelijke parkachtige karakter teruggeven.
De vijver krijgt een mooiere uitstraling, er worden 32 grote bomen zoals beuken en eiken geplant en er komen veel bloeiende struiken en groene hagen. Door deze herinrichting wil de gemeente het gebruik van het Drentheplantsoen nieuw leven inblazen.

Volgens wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) levert de herinrichting een goede bijdrage aan de vernieuwing van Den Haag Zuidwest: Een opknapbeurt voor de openbare ruimte van het Drentheplantsoen is dringend nodig. Met dit plan wordt het weer een schitterend park met de vijver als sprankelend middelpunt en met ruimte voor zowel jong als oud.
Hiermee kan het volgens de wethouder een aansprekend symbool worden voor hoe je met het opknappen van de openbare ruimte de leefbaarheid in een buurt kan verbeteren.

Door de vele snelgroeiende boomsoorten is het Drentheplantsoen de afgelopen jaren dicht gegroeid. Hierdoor is er onvoldoende zonlicht voor de woningen en gazons. Volgens een uitgebreid bomenonderzoek zijn veel bomen op het Drentheplantsoen aan het einde van hun levensduur. Mede daarom worden van de totaal 217 bomen 149 gerooid. Het gaat om snelgroeiende boomsoorten waaronder els, populier en wilg. Bijzondere bomen zoals kastanjes en treurwilgen worden zoveel mogelijk gespaard. De overige 68 goede bomen zijn opgenomen in het nieuwe plan. Daarnaast worden ook 32 grote nieuwe bomen geplant, die langer mee gaan dan de vele huidige bomen.

Bij de herinrichting wordt de vijver van het park vergroot en krijgt deze een natuurlijke oever. Het hunebed, een kunstwerk van stenen, krijgt haar oude plaats terug onder de appartementen bij de eengezinswoningen nabij de Compaan. Verder komen er nieuwe lantaarnpalen en worden overbodige paden opgeheven en weer deel van de begroeiing of het gazon.

Met deze aanpak wordt het Drentheplantsoen op het niveau gebracht van Residentie Kwaliteit, de Haagse norm voor de kwaliteit van de openbare ruimte. In de verdere uitwerking van het plan worden ingebrachte bewonersreacties waar mogelijk in het ontwerp ingepast. Planning is dat in het vierde kwartaal van dit jaar het definitieve ontwerp klaar is. Dit wordt opnieuw ter informatie aan de bewoners en belanghebbenden voorgelegd. Medio volgend jaar kan worden gestart met de herinrichting zodat in het vierde kwartaal van 2009 de werkzaamheden zijn afgerond.