Dienstenbond CNV

Nieuws

24 september 2008

Uiterste poging nieuwe cao mode- en sportwinkels

CNV Dienstenbond doet samen met de andere betrokken vakbonden een uiterste poging om te komen tot een nieuwe cao voor alle medewerkers van Mode- en Sportwinkels. Wij hebben tekstvoorstellen voor een nieuwe cao gedaan richting Mitex en wachten haar reactie af.

Voor de zomer hebben we je gemeld dat we naar aanleiding van een uitspraak van de rechter de voorstellenbrief die we Mitex hadden gestuurd voor een nieuwe cao weer hadden ingetrokken. In verband met de uitspraak van de rechter hebben wij opnieuw onze leden geraadpleegd over wat zij willen:
handhaven van de voorstellen (verslechteringen accepteren, maar financiële compensatie) of;
verslechteringen zoveel mogelijk terug draaien. Uit de ledenraadpleging is ons gebleken dat de leden in grote meerderheid kiezen voor optie 2, namelijk om de verslechteringen zoveel mogelijk terug te draaien.

Voorstellen
Deze zomer zijn we dan ook bezig geweest tekstvoorstellen te formuleren die ervoor zorgen dat verslechteringen worden teruggedraaid. Dit was een hele klus omdat we ons realiseren dat Mitex en de bonden waarmee Mitex de slechtere cao gesloten heeft niet zomaar terug willen komen op de door hen afgesproken cao, maar wij anderzijds wel verslechteringen willen terugdraaien. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op grond van de tekst van de nieuwe cao tekstvoorstellen te formuleren waarmee belangrijke verbeteringen worden aangebracht. Het gaat om verbeteringen op de volgende punten:
toeslagen;
wachtdagen bij ziekte;
flexibiliteit;
diplomatoeslagen en;
vakbondsfaciliteiten.
Daarnaast willen we los van de tekstvoorstellen natuurlijk ook afspraken maken over de loonsverhoging voor iedereen (we vragen 3,5% voor 2008) en afspraken over het stimuleren van scholing.

Hoe verder?
De voorstellen liggen nu bij Mitex. Eind deze maand hopen we met Mitex in overleg te gaan over deze nieuwe tekstvoorstellen en op niet al te lange termijn te komen tot een nieuwe cao. De reactie van Mitex is daarvoor natuurlijk erg belangrijk, dus wachten we die met belangstelling af. Mocht ook deze poging onverhoopt stranden, dan wil CNV Dienstenbond in overleg met u kijken hoe we nu toch een goede nieuwe cao voor de mode- en sportwinkels kunnen gaan afdwingen. Laten we nu voorlopig hopen dat dat niet nodig is.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact opnemen met je bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 023-5670615 of e-mail: j.warnaar@remove-this.cnvdibo.nl ).