Gemeente Overbetuwe


Visie op ontwikkeling centrum Elst

---

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 23 september ingestemd met de Centrumvisie Elst. In de Centrumvisie staat op hoofdlijnen aangegeven hoe het centrum van Elst zich de komende 10 â 15 jaar kan ontwikkelen. De visie is te beschouwen als een kaderstellend stuk, waarbij op onderdelen mogelijke oplossingen zijn aangedragen. In de uitwerking staan die nog voor discussie open. De Centrumvisie Elst wordt aan de raad voorgelegd. De visie wordt op 7 oktober behandeld in de Commissie Ruimte, aanvang 20.00 uur.