Gemeente Zaltbommel


Geplaatst op: 23 september 2008
Evaluatierapport stroomstoring

Vorige week is, tijdens de opening van het academische jaar van het NIFV, het evaluatierapport van de stroomstoring in de Bommeler- en Tielerwaard aan de heer De Graaf, voorzitter van de Stuurgroep evaluatie stroomstoring, overhandigd. Burgemeester Van den Bosch is blij met het rapport waaruit blijkt dat het over het algemeen goed is gegaan.

De communicatie en de structuur van de rampen- en crisisorganisatie zijn de belangrijkste verbeterpunten die volgen uit het onderzoek naar de hulpverlening en het handelen van de overheid tijdens de stroomstoring afgelopen december in de Tieler- en Bommelerwaard. Ook blijkt uit het onderzoek dat de overheid adequaat heeft gehandeld richting kwetsbare burgers, die onmiddellijk hulp nodig hadden.

Burgemeester Van den Bosch kan zich in grote lijnen vinden in de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. `Met name op het gebied van communicatie en de structuur hebben wij tijdens de evaluatie van onze interne organisatie dezelfde regionale knelpunten gesignaleerd.', aldus burgemeester Van den Bosch in zijn eerste reactie. `Ik hoop dat er snel vanuit de regio een concreet verbeterplan op tafel ligt waardoor wij in de toekomst tijdens een crisis nog beter en nog sneller hulp aan onze burgers kunnen bieden en hen van informatie kunnen voorzien.

Lokale maatregelen
Gemeente Zaltbommel is al druk bezig met lokale maatregelen ter verbetering van de zelfredzaamheid van burgers tijdens een crisis. `Begin dit jaar al hebben wij met LANDER afspraken gemaakt over het bezorgen van zogenaamde calamiteitenpost'. Binnenkort ontvangen alle Wmo-cliënten van de gemeente een brochure met tips en adviezen hoe men zich kan voorbereiden op een eventuele ramp. Ook verstuurt de gemeente in november nieuwe rampenbewaarkaarten voor in de meterkast. Hierop staat wat men moet doen bij een ramp, maar ook wat de frequentie van de rampenzender is. `Wij gaan binnenkort verdere afspraken maken met dorpshuizen, kerkelijke centra, horecagelegenheden etc. om dienst te doen als Koffie en Informatiepunt tijdens een crisis. In iedere kern komt een plek waar men tijdens een crisis terecht kan voor een kop koffie en voor informatie. Zodra de afspraken rond zijn, krijgt iedereen een brief waarop de Koffie en Informatiepunten vermeld staan. Deze kan dan mooi naast de rampenbewaarkaart in de meterkast komen te hangen.', aldus burgemeester Van den Bosch.