Gemeente Montferland

De gemeente Montferland start een scholingstraject voor peuterspeelzaalleidsters.

Het college van Montferland hecht veel waarde aan een goede kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente. Kwaliteit kan onder andere bereikt worden wanneer men bij kinderen reeds op zeer jonge leeftijd investeert in het voorkomen of beperken van taalachterstanden.

Ook landelijk heeft dit onderwerp volop aandacht en wil men het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang harmoniseren. Ook wil men de educatie van jonge kinderen verder versterken. Deze educatie noemt men VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Het gemeentebestuur van Montferland heeft de afgelopen jaren het peuterspeelzaalbeleid (2006) en het VVE beleid ( 2007) vastgesteld. Daarmee heeft het gemeentebestuur een uitspraak gedaan over de kwaliteit en de professionalisering van de peuterzalen. Om die reden wordt onder andere het personeel in de peuterspeelzalen verder geschoold.

Daarvoor zet de gemeente Montferland het programma Startblokken in. Leidsters worden in dit programma geschoold om bij kinderen (dreigende) achterstanden te signaleren en om structureel de kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren.

Binnen de gemeente zijn er 5 peuterspeelzalen die aan het traject deelnemen. In Didam zijn het t Diemertje en Hummeltjeshof , in Loil Humpie Dumpie, in Zeddam de Wip Wap en in Beek Olleke Bolleke.

Op 24 september heeft de heer Duurland, afdelingshoofd Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Montferland, het startsein voor de Montferlandse scholing geven. De bijeenkomsten worden om en om in s-Heerenberg en in Didam gehouden.