Nederlandse brouwers: Accijnsverhoging bier is desastreus en onzinnig

24/09/2008 14:05

Centraal Brouwerij Kantoor

Nederlandse brouwers: "Accijnsverhoging bier is desastreus en onzinnig"

De Nederlandse brouwers, verenigd in het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK), doen een klemmend beroep op het kabinet en parlement om de accijnsverhogingen op bier, met 30% per 1 januari 2009, terug te draaien. Deze verhoging mist haar doel en kan zelfs desastreus uitpakken voor de sector. Bovendien is de verhoging volledig in strijd met het streven van dit kabinet naar lastenverlichting voor de burger.

De voorgenomen accijnsverhoging zou mede ten doel hebben de alcoholconsumptie onder jongeren en probleemdrinkers te verminderen. Uit onderzoek van Ernst & Young blijkt echter dat een accijnsverhoging juist bij deze groepen niet effectief is. "Uitgebreid en recent onderzoek naar hoe consumenten reageren op prijsprikkels geeft aan dat de reguliere en gematigde consument wel in enige mate gevoelig is voor prijsverhogingen, maar dat juist jongeren en consumenten met een problematisch consumptiegedrag door prijsverhogingen nauwelijks minder gaan drinken", zo staat in het rapport. De overheid voert naar eigen zeggen ten aanzien van alcohol geen algemeen ontmoedigingsbeleid en is zich bewust van de positieve effecten die matige consumptie van alcohol op de volksgezondheid kunnen hebben. De maatregelen die de overheid nu treft, ontmoedigen echter juist die gematigde consument en gaan aan de werkelijke doelgroep voorbij.

Lastenverzwaring

Het lijkt erop dat de brouwerijsector voor de overheid een makkelijke bron van inkomsten is, maar een verhoging van de accijnsopbrengst op bier van ruim 300 miljoen euro naar ruim 400 miljoen euro per jaar is desastreus voor de koopkracht, de inflatie en de brouwers. Uit het rapport spreekt verbazing over het feit dat de overheid een succesvolle sector zo onder druk zet. Nederland is de grootste bierexporterende natie ter wereld.

De accijnsverhoging komt op een hoogst ongelukkig tijdstip. De graan- en hopprijzen rijzen de pan uit, de kosten van energie en transport gaan gelijk op met de hoge olieprijs en de verpakkingbelasting draagt evenzeer in negatieve zin bij aan dit sombere plaatje.

Verhoudingen zoek

Sectoren in andere EU-landen, zoals de Franse wijnboeren en de Schotse whiskystokers, hebben een totaal andere positie. Hun overheden doen geen moeite te verbergen dat zij hun eigen successectoren steunen. In 16 van de 27 EU lidstaten geldt een 0-accijnstarief voor wijn. In Nederland geldt straks een bieraccijns van (EURO) 32,64 per hl bier (pils). In Duitsland is deze(EURO) 9,45 en in België (EURO) 20,53.

Kater komt later

De forse accijnsverhoging veroorzaakt werkgelegenheidsverlies voor de sector en leveranciers en dreigt een sterke industrie aan te tasten. De brouwers vrezen dat de kater later komt, als blijkt dat een succesvolle sector niet langer een bijdrage kan leveren aan de schatkist, doordat velen overstappen op andere alcoholhoudende dranken of hun bier in België of Duitsland kopen.

Eigen initiatieven brouwerijsector

De brouwerijsector neemt zelf al lange tijd haar verantwoordelijkheid als het gaat om jongeren en alcohol. Zij doet dat voornamelijk via de STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik). De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is per 1 juli jl. gewijzigd. Zo is de slogan veranderd in: "alcohol onder de 16, natuurlijk niet" in plaats van "nog even niet". Ook is het sindsdien verplicht de slogan in alle printuitingen te gebruiken. Bierviltjes vallen daar echter niet onder. Maar om te laten zien dat de Nederlandse brouwers unaniem en van harte achter deze slogan staan, is besloten vrijwillig en eenmalig, gedurende 3 maanden de slogan duidelijk zichtbaar op alle viltjes te drukken. Dat zijn er ruim 15 miljoen in totaal.

Den Haag, 24 september 2008


------------------- EINDE PERSBERICHT---------------------