Subsidies als alternatief voor een bancaire lening

24/09/2008 14:12

Currency Connect B.V.

Onzekere financiële tijd maakt overheidsgeld extra aantrekkelijk

Hoewel de exacte gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis voor het Nederlandse bankwezen nog niet volkomen helder zijn, worden de banken steeds voorzichtiger. Ondernemers die aankloppen bij de bank voor een lening om een project of investering te kunnen financieren, merken dit. Banken stellen hogere eisen en vragen bovendien een hoge rente als compensatie voor het genomen risico. Het lenen bij een bank wordt er hierdoor niet aantrekkelijker op voor het bedrijfsleven. Gelukkig is er een alternatief: subsidies.

Jaarlijks blijft er nog veel subsidiegeld onbenut. Het ontbreekt ondernemers veelal aan kennis, ervaring en tijd om zich te verdiepen in de talloze subsidiemogelijkheden. Ook zien ondernemers op tegen de administratieve kant van het gebruik maken van een subsidieregeling.

Het niet benutten van beschikbaar subsidiegeld is een gemiste kans, want juist in deze financieel onzekere tijd is het aantrekkelijk overheidsgeld aan te wenden voor een investering of het uitvoeren van innovatief project. Directeur Rudi Grouve van subsidieadviesbureau Currency Connect: ,,Overheidsgeld is gratis geld. Je 'krijgt' een subsidie van de overheid en hoeft het dus niet terug te betalen. In ruil voor de subsidiebijdrage wil de overheid controleren of de prestatie waarvoor de bijdrage is gevraagd ook wordt uitgevoerd. Oftewel: is de investering daadwerkelijk gedaan en wordt het project uitgevoerd? Niet meer dan logisch, ook een bank die een lening verstrekt wil hebben aangetoond dat het geld voor de afgesproken doeleinden wordt gebruikt. Maar diezelfde bank moet je het geleende bedrag met rente terug betalen. Met het stijgende rentepercentage van dit moment, is de bank dus beslist geen aantrekkelijke partij voor het bedrijfsleven.''

Snel geld

Dat subsidies altijd bijdrages van de lange adem zijn, is een misvatting volgens Grouve. ,,Er zijn wel degelijk subsidie-instrumenten die snel zijn in te zetten. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO). De WBSO wordt steeds eenvoudiger gemaakt en is toepasbaar op een grote diversiteit aan projecten. Bedrijven die zich bezig houden met het vernieuwen van een product, productieproces of bedrijfsproces, kunnen veel voordeel behalen via de WBSO.'' De WBSO kent drie onderdelen: een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers die bezig zijn met speur- en ontwikkelwerk in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing, een aftrek S? voor zelfstandige ondernemers en een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen. De WBSO geldt sinds een paar jaar ook voor stagiaires.

Ook voor ICT

Hoewel de WBSO binnen veel bedrijfssectoren een bekende regeling is, laat met name de ICT-sector geld liggen. Grouve: ,,Tot voor kort was het erg ingewikkeld om voor een ICT-project WBSO aan te vragen, maar dit is inmiddels veranderd. De WBSO is veel toegankelijker geworden voor deze bedrijfstak. Omdat een groot deel van de ICT-ondernemers jonge startende bedrijven zijn, is de WBSO extra aantrekkelijk. Het is eenvoudig en snel geld incasseren.''