Ingezonden persbericht


CBL: Voorgenomen accijnsverhoging op bier jaagt Nederlandse consument de grens over

De voorgenomen accijnsverhoging op bier van 30% per 1 januari 2009 zal grote gevolgen hebben voor supermarkten in de grensstreek. Door de accijnsverhoging wordt het verschil in accijns met de buurlanden nog groter en zal het aantal mensen dat over de grens hun inkopen doet toenemen. Net zoals men op dit moment massaal naar Belgie gaat om te tanken vanwege het grote prijsverschil. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger en spreekbuis van de supermarkten in Nederland, deelt hiermee de conclusie van het rapport van Ernst & Young in opdracht van het Centraal Brouwerij Kantoor.

In Nederland is de accijns op bier nu al bijna 3x zo hoog als in Duitsland. Na de accijnsverhoging neemt dat verschil nog verder toe en zullen nog meer consumenten de moeite nemen om over de grens bier te kopen. Het CBL vreest dat men dan ook meteen de dagelijkse boodschappen in de buitenlandse supermarkt doet. Na de accijnsverhoging is de accijns op een krat bier in Nederland ¤ 2,35 terwijl dit in Belgie ¤ 1,48 en in Duitsland ¤ 0,68 68 per krat is.

Daarnaast heeft het CBL ernstige twijfels of de maatregel daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen van de alcoholconsumptie door jongeren en probleemdrinkers. Het CBL verwacht meer effect van de plannen van het Kabinet om jongeren onder de 16 jaar die in het bezit zijn van alcohol strafbaar te stellen. Hiermee spreek je jongeren meteen aan op hun gedrag.

---- einde persbericht ----