Ingezonden persbericht


Persbericht

Rotterdam, 24 september 2008

Blijdorp ontvangt 'zielige' wasberen

Diergaarde Blijdorp heeft een twaalftal wasberen overgenomen van Stichting AAP. Het gaat hierbij gedeeltelijk om afgedankte 'huis'dieren, die in Blijdorp een nieuw verblijf aan de rand van het nieuwbouwproject 'Arctica' gaan bewonen.
De groep van 12 wasberen bestaat uit 7 mannetjes en 5 vrouwtjes. Alle mannetjes zijn gesteriliseerd; het is dan ook niet de bedoeling dat de dieren zich gaan voortplanten, maar Blijdorp kan deze 'afdankertjes' binnen afzienbare tijd wel een plezierig leven bieden. Bovendien zijn wasberen aantrekkelijke dieren, die de potentie hebben om zich erg populair te maken bij de Diergaarde-bezoekers. In afwachting van hun definitieve huisvesting zijn de wasberen voorlopig ondergebracht in een groot deel van de oude kattenrotonde, waar Blijdorp-bezoekers ze goed kunnen bekijken.

Naast de wasberen in de Kattenrotonde zijn (ook tijdelijk) vijf fotogenieke poolvosjes ondergebracht. Ook zij zijn bestemd voor het nieuwe Arctica-gebied in Blijdorp, waar ze een nog te bouwen verblijf bovenop de IJsgrot gaan bevolken.

KWALLEN STRALEN IN HET OCEANIUM

In de Kwallenhoek van het Oceanium zijn al langer oorkwallen te zien, maar sinds kort kunnen de bezoekers ook genieten van prachtige blauwgestippelde paddestoelkwallen en 'lichtgevende' Amerikaanse ribkwallen.
De blauwgestippelde paddestoelkwallen zijn te vinden in het Publiekslab en leveren een betoverend schouwspel op. Maar de wonderlijkste kwallen zijn misschien wel de Amerikaanse ribkwallen (die overigens geen echte kwallen zijn!). Deze doorzichtige dieren vallen op doordat ze voortdurend een live 'lichtshow' opvoeren! Elke ribkwal heeft 8 'ribben' die als meridianen over het dier lopen. Deze ribbels bestaan uit rijen minuscule, bewegende plaatjes, die het licht omzetten in prachtige kleurgolven. De ribkwallen die al oplichtend door hun aquarium zweven vormen zo een schitterende voorstelling. Overigens zijn deze fragiele dieren op veel plaatsen in de wereld een regelrechte plaag geworden. Meegenomen in ballastwater van schepen langs de Noord- en Zuid-Amerikaanse kusten, zijn ze terecht gekomen in o.m. de Zwarte Zee, de Kaspische Zee en Middellandse Zee. Sinds enkele jaren leven er ook Amerikaanse ribkwallen langs de Nederlandse kust, voornamelijk in Zeeland. Doordat de ribkwallen vrijwel al het aanwezige plankton verorberen, dreigen ook vissen en andere dieren te verdwijnen!

WORKSHOP AQUARING

Op 24 september vindt in Diergaarde Blijdorp een workshop plaats van AquaRing, een project van de Europese Unie dat beoogt alle bestaande informatie over water (in de breedste zin van het woord) toegankelijk te maken. Veel informatie over water is op dit moment verborgen voor de Europese burger. Door middel van een website wil de Europese Unie deze verborgen info toegankelijk maken. Aan de hand van vijf doelgroepen (kinderen, 'normale' bezoekers, leraren, media en wetenschappers) wordt de bestaande informatie beschikbaar gesteld. Op dit moment bestaat de informatie grotendeels uit foto's en video's, maar in de toekomst zou dit meer toegespitst kunnen worden op behoud en duurzaam management van het onderwatermilieu waarmee bewustwording en leergedrag bereikt zouden kunnen worden.
Hiertoe is een samenwerkingsverband opgesteld tussen technische en inhoud
aanleverende instanties uit Spanje, Frankrijk, België, Litouwen en Nederland
(Diergaarde Blijdorp). De workshop in Blijdorp staat in het teken van het
testen van de prototype website door mogelijke toekomstige gebruikers.

Verder zullen mogelijke toekomstige inhoud-leverende instanties uitgenodigd
worden om kennis te maken met AquaRing en te onderzoeken wat AquaRing voor deze instanties zou kunnen betekenen.
Kijk voor meer info over dit onderwerp: www.aquaringweb.eu

HOTSPOTS IN DE HERFSTVAKANTIE

Tijdens het najaarsproject Hot Spots
kunnen de Blijdorp-bezoekers zien
hoe dieren (en zelfs planten!) hun isolatie regelen. Het hele project loopt van 11 oktober t/m zondag 22 februari 2009. In de komende herfstvakantie (van zaterdag 11 t/m zondag 26 oktober) is er in de Diergaarde zelfs een speciale warmtecamera aanwezig, waarmee bezoekers hun eigen isolatie kunnen bekijken.
Op speciale warmtefoto's en -films kun je zien op welke plekken dieren veel of juist weinig warmte uitstralen. Waar ze warmte verliezen wordt hun huid warm, waar ze warmte vasthouden blijft de huid koud. Dat kun je op foto's zichtbaar maken door de verschillende temperaturen in kleuren aan te duiden.Ingezonden persbericht