Gemeente Almere

Collectief heien Homeruskwartier

24-09-2008

Op een deel van de kavels die aangeboden worden in het Homeruskwartier moeten de woningen aaneengesloten worden gebouwd. Dat betekent dat de toekomstige bewoners goede afspraken moeten maken over de heiwerkzaamheden.

Dit is niet altijd even gemakkelijk en gebeurt in de praktijk onvoldoende, wat kan resulteren in slechte aansluitingen tussen de huizen en overlast tijdens het heien. Om deze problemen te voorkomen heeft het college besloten om in een pilotproject de kavels voor rijtjeswoningen in de woonbuurten `ik bouw smal' en `ik bouw een grachtenhuis' in het Homeruskwartier collectief te gaan heien. In dit pilotproject neemt de gemeente de coördinatie van het heien op zich, de kosten van het heien en de heipalen worden doorbelast aan de individuele kavelkopers. Bijkomend voordeel is dat er een financieel voordeel behaald kan worden door het gehele heiplan in een keer aan te besteden. In totaal gaat het om 68 kavels waarbij het collectief heien wordt gerealiseerd.