Gemeente AmsterdamProgramma Broedplaatsen vastgesteld

24 september 2008
-
Karlijn Dongen

Wethouder van Poelgeest wil dat er elk jaar 100 tot 150 ateliers bij komen. Dat staat in het programma broedplaatsen 2008-2012. Woon-werkpanden voor kunstenaars en broedplaatsgroepen zijn belangrijk voor de stad. Ze werken vaak als motortjes voor stedelijke vernieuwing. De gemeente wil daarom in en om Amsterdam dit soort plekken blijven creëren.

Behoud en realisatie van atelier en (woon)werkpanden voor kunstenaars en broedplaatsgroepen is goed voor de creatieve economie en het culturele klimaat van de stad. De afgelopen jaren is gebleken dat broedplaatsen vaak als motortjes werken voor stedelijke vernieuwing. Ze zijn een basis voor werkgelegenheid en fungeren als springplank voor creatief talent.

Met het Programma Broedplaatsen 2008-2012 vertelt de gemeente zijn ambities op dit gebied. De gemeente wil 100 tot 150 ateliers of 10.000m2 aan broedplaats toevoegen per jaar. Waar en wanneer mogelijk moeten broedplaatsen langdurig worden gevestigd. Ook wil de gemeente elk jaar een broedplaats realiseren in de metropool Amsterdam maar buiten de directe gemeentegrenzen. Uiteraard zal dit gebeuren in samenwerking met de omliggende gemeentes.

Het programma vraagt de komende jaren om commitment van vele partijen. Om de doelstellingen uit het programma de komende vier jaar te realiseren, wordt ieder jaar een begrotingsvoorstel gedaan om EUR 2,5 miljoen te reserveren en op te nemen als prioriteit. Financiële dekking voor dit programma vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) na 2009 is onzeker. Om de ambities ook dan te behalen zal dan wellicht dekking nodig zijn uit andere middelen.

Meer informatie:
www.bureaubroedplaatsen.amsterdam.nl