Gemeente Almelo

Gemeente ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Stadt Münster

24 september 2008 - Vanochtend hebben de heer Köhnke namens de Duitse stad Münster en wethouder Schouten namens Almelo een samenwerkingsovereenkomst getekend op het Stadhuis in Almelo. Hierin staat dat Almelo een interactieve ontwikkeling van een integratievisie in samenwerking met Münster ontwikkeld. Om integratie in onze multiculturele samenleving een impuls te geven.

Vanuit het Rijk en Euregio ontvangt Gemeente Almelo subsidies voor deze nieuwe aanpak van inburgering. Om dit tweezijdige proces van integratie op gang te brengen start Almelo deze maand met een herijking van de integratievisie.

De Gemeente vraagt in alle sectoren en op alle niveaus van de lokale samenleving wat men denkt te kunnen bijdragen aan integratie van migranten. Daarbij maakt Almelo gebruik van een methode die is ontwikkeld door de Gemeente Münster. Zij hebben onder wetenschappelijke begeleiding een integratievisie uitgewerkt die zowel ruimtelijk (in alle wijken) als thematisch van opzet is. Deze vernieuwende aanpak gaat uit van het besef dat alle onderdelen van het maatschappelijke leven moeten worden betrokken bij de integratie: taal en onderwijs, economie en werk, wonen, stadsontwikkeling, kinder- en jeugdzorg, sociale uitkeringen en diensten, gezondheidszorg, sport, cultuur en veiligheid.

Herr Köhnke en wethouder Schouten