Time : 13:52:19
Date : 24 September 2008
Sender Name: Vlaams Welzijnsverbond vzw

ZORGINNOVATIE IN WELZIJN - 25 september 2008

Gezien de snelle maatschappelijke veranderingen kunnen de welzijnssectoren niet blijven stilzitten. Zorginnovatie vereist een toekomstgerichte visie, nieuwe vormen van kenniscreatie en -deling, leren en samenwerken in netwerken over de grenzen van de sectoren, participatie van de gebruiker. Dit moet uitmonden in duurzame transformatieprocessen in de organisatie van de zorg én in duurzame resultaten voor de gebruiker.

Het Vlaams Welzijnsverbond werkt in partnerschap met Cera, het Verbond der Verzorgingsinstelling,VVI en LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en consultancy van de KU Leuven aan een driejarig project: 'Zorginnovatie in welzijn'. Het project richt zich tot de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdbijstand, de gezinsondersteuning, de kinderdagopvang, het vrijwilligerswerk en de ouderenzorg.

Op een eerste tussentijds congres presenteren we onder massale belangstelling van alle belanghebbenden uit de sector onze definitievan zorginnovatie die gebaseerd is op bestaand wetenschappelijk onderzoek én interviews met sleutelfiguren uit de betrokken sectoren.
In de namiddag zetten we een aantal innovatieve projecten in de sectoren in de kijker: competentieontwikkeling als sleutel voor innovatie in De Hagewinde, Lokeren en de toepassing van het Team OntwikkelsModel (TOM) in De Heide, Merelbeke; de inzet van een multi en interdisciplinair team in Huis Perrekens, Geel. Onderzoek aan de UAMS toont aan dat leiderschap een belangrijke hefboom is tot werkengagement, en in het verlengde ervan ook voor innovatie. Hoe wetenschap en zorg in een dynamisch proces samengaan wordt geïllustreerd door organisaties als Lucas, Leuven en Gid(t)s te Gits. Dat netwerken als doel heeft een brede waaier van 'informanten' te bereiken en uiteindelijk leidt tot 'wie geeft, krijgt meer' wordt geïllustreerd vanuit de ervaringen in Ryhove, Gent en De Wissel, Leuven. Ook de overheid initieert, recipieert en begunstigt innovatie uit de sector. De Klimroos, Overpelt introduceerde een nieuwe geïntegreerde woonvorm, dat een breuk vormt met het klassieke nursingthehuis zoals gereglementeerd door het VAPH. De keuze voor een concreet, aantoonbare pedagogische visie met aanhorende instrumenten was de start binnen Het Open Poortje, Schilde naar een breed gedragen implementatie in de organisatie. Ook de inzet van vrijwilligers zoals in het programma YAR, Youth at risk (Antwerpen) en de ouderparticipatie in een kinderdagverblijf De Kleine Berg (Boechout), stimuleren vernieuwing. Op het congres komen de gebruikers en hun vertegenwoordigers aan het woord en verwoorden hun visie op de zorg in de toekomst.

Zorginnovatie moet in ieder geval een antwoord bieden op de uitdagingen: zoals een sterk doorgevoerde partnerschap met de gebruiker, de zorgontschotting, de interculturalisering van de zorg en geëngageerde en competente zorgverleners. Om dit duurzaam te realiseren zijn innovaties op verschillende niveaus (teams, leiderschap, netwerken en overheid) noodzakelijk, omdat in de zorg deze niveaus onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn. Net om ook het belang van innovatie in de arbeidsorganisatie in de verf te zetten, nodigen we mevrouw Sandra Hellings uit van de SERV, die innovatieve arbeidsorganisaties in de profit en non-profit zal toelichten.

Zorginnovatie kan niet zonder een faciliterende overheid. Minister-President Kris Peeters en Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere lichten toe hoe de overheid innovatie tracht vandaag en morgen te ondersteunen.

;;;

Partners in het project:
Vlaams Welzijnsverbond,
Guimardstraat 1,
1040 Brussel,
Contactpersoon:
Frank Cuyt,
tel. 0477/75 31 90.

Verbond der Verzorgingsinstellingen, VVI,
Guimardstraat 1,
1040 Brussel.
Lucas,
Centrum voor zorgonderzoek en consultancy KU Leuven Kapucijnenvoer 35
B 3000 Leuven,
Projectleider,
Koen Hermans,
tel. 0476/633966.
Cera,
Philipssite 5 b10,
3001 Leuven.

http://www.vlaamswelzijnsverbond.be
http://www.zorginnovatie.be