Waterschap Zuiderzeeland


Waterschapsverkiezingen bekend

Kandidaten en volgorde lijsten Waterschapsverkiezingen bekend

Tijdens een openbare zitting van het stembureau zijn alle aangemelde kandidaten toegelaten tot de Waterschapsverkiezingen die worden gehouden van 13 tot en met 25 november.

Tijdens de openbare zitting vond tevens de loting plaats voor de volgorde van de kandidatenlijsten op het stembiljet.

De volgorde van de lijstnummers is als volgt:


1. De Algemene Waterschapspartij


2. Christen Democratisch Appèl (CDA)


3. Werk aan Water Flevoland


4. Water, Wonen en Natuur


5. Partij voor de Dieren (PVDD)


6. VVD


7. ChristenUnie


8. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De komende periode strijden de kandidaten om één van de 18 zetels in het waterschapsbestuur. Van 13 tot en met 25 november 2008 mogen alle stemgerechtigden in Flevoland stemmen op één van de kandidaten. Op 27 november wordt de uitslag bekendgemaakt.

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur wordt 8 januari 2009 beëdigd en bestaat uit 25 mensen. Van de 25 zetels zijn er zeven geborgd. Dit betreft zetels voor bestuurders van bepaalde belangengroeperingen die meer belang hebben bij water dan de inwoners, bijvoorbeeld omdat ze een bedrijf in de polder hebben. Dit zijn agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Bestuurders voor deze zetels worden voorgedragen door de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (drie zetels), de Kamer van Koophandel (drie zetels) en het Bosschap (één zetel).

In de bijlage (zie in de grijze balk rechts) is het overzicht van de kandidaten opgenomen.

De voorzitter van het stembureau, Leen Geerse, verrichtte de loting.

© Waterschap Zuiderzeeland
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||