Gemeente Dongen


TNT Post vervangt rode brievenbussen

Wellicht heeft u het al opgemerkt. In Dongen komt meer oranje op straat... TNT Post heeft in Dongen een begin gemaakt met de vervanging van het oude rode model brievenbussen door nieuwe oranje brievenbussen. De nieuwe brievenbus is groter en heeft betere informatie over lichtingstijden.

Uitgangspunt voor de vervanging is dat de nieuwe brievenbussen op de best mogelijke locatie worden neergezet. Staan de brievenbussen ruim in het zicht? Staat de bus voor klanten op een logische, handige en veilige plek? Worden de bussen op deze plek niet vernield? De beantwoording van deze vragen kan er toe leiden dat brievenbussen worden verplaatst of dat in sommige gemeenten met minder brievenbussen kan worden volstaan. Feit blijft dat de brievenbussen altijd blijven voldoen aan de wettelijke spreidingsnormen.

TNT Post haalt geen brievenbussen weg bij ziekenhuizen en zorginstellingen. Om tegemoet te komen aan wensen van rolstoelgebruikers worden bij zorginstellingen verlaagde brievenbussen teruggeplaatst. Bovendien wordt op iedere locatie waar de brievenbus om 19.00 uur wordt geleegd een verlaagde brievenbus teruggeplaats.

De nieuwe oranje brievenbus nu ook in Dongen Voor meer informatie over de precieze locaties van brievenbussen kunnen consumenten bellen naar TNT Post Klantenservice (058) 233 33 33. In het geval van een verplaatsing van een brievenbus informeert TNT Post gebruikers van de bus drie weken voor verplaatsing van de bus aan de hand van informatie op de brievenbus.