Gemeente 's-Hertogenbosch

24-09-2008
Mag ik even een maatje meten in uw tuin?

Deze vraag kan aan u, als inwoner van de gemeente, worden gesteld. In onze gemeente vinden namelijk continue metingen plaats voor de Grootschalige Basis Kaart `s-Hertogenbosch (GBKH).

Wat is de GBKH?
De Grootschalige BasisKaart `s-Hertogenbosch is een kaart van het grondgebied van de gemeente waarop de werkelijke situatie zo goed mogelijk is weergegeven. De kaart wordt gebruikt voor verschillende zaken. Bijvoorbeeld als ondergrond voor nieuwbouwplannen en beheer van wegen en openbaar groen. Een voorbeeld is de digitale kaart op onze website, onder Stad in kaart. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het bijbouden van de GBKH. Continue wordt de GBKH in onze gemeente bijgehouden. Veranderingen in bebouwing, wegen, water en terreinen worden opgespoord, gemeten en verwerkt. Dit betekent dat er via luchtfoto's informatie aan de kaart wordt toegevoegd en blijft het noodzakelijk dat in het terrein aanvullende metingen plaatsvinden. Deze metingen kunnen niet altijd op openbaar terrein plaatsvinden en soms is het nodig om metingen te doen op uw terrein.

Meten in uw tuin?
De gemeente heeft twee landmeters ingehuurd van het ingenieursbureau Coenradie. Zij gaan tot het eind dit jaar de GBKH bijwerken. Hiervoor gaan zij bebouwing en bestrating meten die nog niet goed op de kaart is weergegeven. Als dit nodig is, vraagt de landmeter toestemming aan u. Bij zo'n meting hoeft de medewerker in geen geval in de woning te zijn. De landmeters kunnen zich op verzoek legitimeren. De metingen duren tot het einde van dit jaar. De gemeente vraagt uw medewerking voor deze metingen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de GBKH of over de metingen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, J. van Logtenstein, tel. (073) 615 97 13 of e-mail j.vanlogtenstein@s-hertogenbosch.nl. Kijk ook eens op de gemeentelijke website www.s-hertogenbosch.nl onder Stad in kaart.