Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


kraamzorg aan

Klink pakt personeelstekort in kraamzorg aan

Nieuwsbericht, 24 september 2008

Door verkorte opleidingen kan het tekort aan kraamverzorgenden voor zomer 2009 met 60% zijn teruggedrongen. Minister Klink stelt hiervoor eenmalig bijna 20 miljoen euro beschikbaar.

Het geld is bestemd voor het omscholen tot kraamverzorgende van mensen met een achtergrond in de verpleging of verzorging en het opzetten van een verkorte opleiding. Klink put hiervoor het budget dat hij eind 2008 overhoudt door het gebrek aan kraamzorgcapaciteit, schrijft hij in een brief aan de Kamer.

Nijpende situatie

De minister volgt met deze beslissing een voorstel uit het plan van aanpak dat kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben opgesteld. Hierin presenteren ze oplossingen voor zowel de tekorten in de kraamzorg op de korte termijn als duurzame oplossingen voor de toekomst.

`Gelet op de nijpende situatie op de korte termijn (dat wil zeggen voor de zomer van 2009) heb ik mijn beoordeling juist op deze periode gericht', licht Klink toe. Eerder dit jaar had de Tweede Kamer al zijn zorgen geuit over het capaciteitstekort in de kraamzorg.