Pijnacker-Nootdorp


datum 24 september 2008

Pijnacker-Nootdorp scoort beter in benchmark ondernemersklimaat

Op het gebied van ondernemingsklimaat als op dienstverlening scoort Pijnacker-Nootdorp op het gewenste niveau. Dat blijkt uit het onderzoek van TNS Nipo, een landelijk onderzoek dat begin 2008 onder ondernemers is gehouden. In dit onderzoek (benchmark ondernemingsklimaat) wordt het ondernemingsklimaat in de gemeente gespiegeld aan dat van andere gemeenten én vergeleken met de resultaten van het in 2006 gehouden onderzoek.

TNS Nipo heeft 125 ondernemers naar hun mening gevraagd over uiteenlopende zaken. In grote lijnen gaat het om de aspecten woonklimaat, ruimteaanbod, verkeer, organisatie, communicatie, bestuur en beleid, dienstverlening en deskundigheid en inlevingsvermogen.

In vergelijking met de resultaten van het onderzoek van 2006 is over het geheel een goede stap voorwaarts gemaakt. Op het gebied van woonklimaat, communicatie en deskundigheid en inlevingsvermogen scoort de gemeente boven het gemiddelde van de benchmark. Op de onderdelen verkeer en organisatie wordt net onder het gemiddelde gescoord. Voor wat betreft de aspecten ruimteaanbod en bestuur en beleid komt Pijnacker-Nootdorp met een gemiddelde score uit het onderzoek.

Volgens wethouder De Vries van economische zaken blijkt uit het onderzoek dat de gemeente op de goede weg is. Er blijven natuurlijk aspecten aanwezig, die verbeterd kunnen worden. Daarom gaat de gemeente graag hierover in gesprek met de lokale ondernemers. Ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening is inmiddels een derde bedrijfscontactfunctionaris aangesteld, die zich met name bezig gaat houden met de ontwikkelingen in de glastuinbouw, het keurmerk veilig ondernemen en de realisatie van parkmanagement. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de ondernemers. Ook vindt momenteel verdere implementatie van het dienstverleningsconcept plaats wat op termijn moet resulteren in een betere dienstverlening aan burgers.