Dienstenbond CNV


24 september 2008

OR verkiezingen bij Rotatiedrukkerij Voorburgwal gaan door

Vanwege de lopende reorganisatie bij de drukkerij van De Telegraaf had de zittende ondernemingsraad voorgesteld om de OR verkiezingen uit te stellen. Op verzoek van haar leden heeft CNV Media hierover overleg gepleegd met de directie van de rotatiedrukkerij. Afgesproken is dat de verkiezingen gewoon door zullen gaan.

De wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt eigenlijk geen mogelijkheid voor een OR om aan te blijven nadat de officiële zittingsduur is verstreken. In sommige gevallen kan echter toch worden besloten om de zittingsduur te verlengen, bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie waarbij de kennis en ervaring van de zittende OR-leden van groot belang zouden kunnen zijn. Voorwaarde is dan wel dat alle betrokkenen
- de OR, de directie, de vakbonden en de werknemers - hiermee akkoord kunnen gaan. Dat was in dit geval niet zo. Niet alle werknemers van de drukkerij waren overtuigd van de noodzaak om de huidige OR aan te laten blijven. Daarom heeft CNV Media in overleg met de directie afgesproken dat de aanstaande OR verkiezingen gewoon zullen doorgaan.

CNV Media heeft ook de kwestie rond de nieuwe roosters en eventuele compensatie uren voor gewerkte nachtdiensten aangekaart. Hierover bestaat op de drukkerij al geruime tijd een discussie. Afgesproken is om de relevante feiten nog eens goed te bestuderen en op korte termijn met directie en collegavakbonden rond te tafel te gaan zitten. Wordt vervolgd, dus...

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt contact opnemen met bestuurder Peter Bloemendaal, telefoon: 035 64 60 580. Per e-mail kan ook: p.bloemendaal@remove-this.cnvdibo.nl.